torsdag 24 december 2020

Dagens citat

"Tanken var att tyskarna som kom var flitiga och arbetsamma och lika oss och därför skulle ha lätt för att anpassa sig. ... Men det var ingen som tänkte på det under intervjuerna. ... En berättade: 'Det berodde bara på om flickan var söt eller inte. De som var tvålfagra de blev valda.' Och kanske ligger det något i det."

Nína Rós Ísberg, som nyligen disputerat i antropologi med en avhandling om de tyskar - i synnerhet unga kvinnor - som kom till Island 1949 för att arbeta inom jordbruket. i RÚV om hur urvalsprocessen gick till.