lördag 26 december 2020

Dagens citat

"Det som har inverkan på det som jag gör är ljuset som Island har och som inte finns någon annanstans. ... Den här låga solen och dessa skuggor som växer och växer."

Konstnären Baltasar Samper, som föddes i Spanien men har bott på Island sedan 1963 och bland annat är känd för utsmyckningen av kyrkan på Flatey, i Morgunblaðið om hur hans verk påverkas av miljön.