tisdag 8 december 2020

Dagens citat

"Låt oss säga som så att inom Förenta nationernas säkerhetsråd så kommer det från de ständiga medlemmarna USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland ett förslag om att Island och liknande småstater är för inflytelserika sett till antalet och dessutom behöver de alltid få hjälp från de stora. Därför är det olönsamma enheter och därför finns det inget annat att göra än att underkasta Island för Danmark (det finns tradition för det) och andra småstater kan bara hamna under mer betydande grannländer."

Bragi Þór Thoroddsen, kommunchef i Súðavíkurhreppur, skriver i Vísir om storkommunernas och regeringens vilja att höja miniminivån för självständiga kommuner till 1 000 invånare - läs mer här.