lördag 12 december 2020

Dubblad befolkning på Grímsey under coronakrisen

Under vintrarna brukar som mest tjugo personer bo på Grímsey. Men under coronakrisen har dubbelt så många blivit kvar på ön efter vinterns ankomst. Och nästan hälften av öborna har varit barn som går i grundskolan och i gymnasiet - utbildningar som inte erbjuds på Grímsey. Under pandemin har de inte gått i skolan på fastlandet.

Inför förra julen var det bara elva personer som bodde på Grímsey, Islands nordligaste befolkade utpost. Invånarna försvann i takt med att fiskekvoter såldes från ön. Skolan lades ned när det bara fanns en elev kvar. Och den enda butiken på ön kämpar ständigt för att överleva.

Men under 2020 har kanske läget ljusnat något. Ett par unga fiskare har bosatt sig på ön för att bedriva kustnära fiske från egna båtar. Och under vintern har ön inte drabbats av den vanliga avfolkningen.

På somrarna uppgår befolkningen på Grímsey till närmare hundra personer. De senaste vintrarna har det som mest varit omkring tjugo som stannat. Men i år har de varit dubbelt så många. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att det under hösten och den tidiga vintern funnits 35 till 40 personer på ön.

En förklaring är coronapandemin. Eftersom det inte finns någon skola på Grímsey går barn i regel i skolan på fastlandet. Nu har de blivit kvar på ön för att undervisas på distans eller i hemmet.

Hittills har inga fall av coronasmitta rapporterats på Grímsey.

Här kan du läsa mer om Grímsey.