lördag 19 december 2020

En av fem islänningar skickar traditionella julkort

Bara en av fem islänningar skickar traditionella julkort i år. På bara sex år har andelen som föredrar fysiska julkort mer än halverats. Däremot är det något fler som skickar digitala julhälsningar. Men det är dessutom allt fler som helt och hållet avstår från att skicka några julhälsningar. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Julkort ser allt mer ut att vara en tradition på utdöende. För varje år ökar antalet islänningar som väljer bort julhälsningar helt och hållet. Och för varje år ökar andelen som skickar digitala julkort i stället för fysiska julkort.

När MMR 2015 frågade hur många som tänkte skicka traditionella julkort var det hela 56 procent som föredrog fysiska julhälsningar. Nu har den andelen minskat till 20 procent. Under samma tid har siffran över dem som helt avstår från julkort stigit från 33 till 57 procent.

Det är alltså en majoritet som ratar alla former av julhälsningar. Det är framför allt äldre islänningar, personer bosatta på landsbygden och kvinnor som håller fast vid traditionen att skicka julkort. Bland dem som har fyllt 68 år är det 24 procent som skickar julkort. Motsvarande siffra i åldersgruppen 18 till 29 år är 11 procent.

I år är det bara 16 procent som skickar fysiska julkort - en nedgång med 3 procentenheter jämfört med 2019. Ytterligare 4 procent skickar både traditionella och elektroniska julhälsningar - en minskning med 1 procentenhet.

Det är nu 23 procent som väljer digitala julkort - en uppgång med 1 procentenhet.

Och det är alltså 57 procent som avstår helt - vilket innebär en ökning med 3 procentenheter jämfört med förra julen.

Här kan du läsa mer om islänningarnas julkortstradition.