onsdag 16 december 2020

Färre islänningar fruktar att bli smittade av coronaviruset

Allt färre islänningar är rädda för att smittas av coronaviruset. Men förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera pandemin är alltjämt högt. Och en stor majoritet vidtar åtgärder i vardagen för att förhindra smittspridningen - som att sprita händerna, hälsa utan fysisk kontakt och undvika trängsel. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Tre nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Två av dem var redan i karantän. Ytterligare sex personer testade positivt för viruset vid gränsen.

Trenden där det är färre som insjuknar än som friskförklaras fortsätter. Nu är det 142 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas 33 coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Ytterligare 293 personer är i karantän och 2 160 personer i inresekarantän.

De restriktioner som nu är i bruk gäller till och med den 12 januari. De innebär bland annat att högst tio personer får samlas. Av det skälet har nu kommunerna i huvudstadsregionen beslutat att ställa in alla nyårsbrasor. Det uppger Reykjavíks kommun i ett pressmeddelande.

De senaste veckorna har smittspridningen avtagit. Kanske bidrar det till att det också är färre som är rädda för att smittas av coronaviruset. Nu är det 31,3 procent som oroar sig ganska eller mycket lite - vilket är en ökning med 3,5 procentenheter på två veckor. Samtidigt är det 32,2 procent som oroar sig ganska eller väldigt mycket - en nedgång med 1,8 procentenheter.

Trots att smittan är på tillbakagång är det många som i stor utsträckning har anpassat sina liv efter en tillvaro där den utgör ett reellt hot. Hela 84 procent svarar till exempel att de har ändrat vanor i mycket eller ganska stor utsträckning under coronapandemin.

Myndigheterna åtnjuter alltjämt stort förtroende för sitt sätt att hantera situationen. Men tilliten har dalat något sedan den var som högst i våras. Nu uppger 78,2 procent att de har fullkomligt eller mycket stort förtroende för myndigheternas arbete.

Men förtroendet visar sig även på andra sätt. Hela 71,8 procent anser att Island i allmänhet gör lagom mycket för att bekämpa hälsorisker förenade med coronaviruset. Och hela 78 procent tycker att myndigheterna agerar på rätt nivå.

Tron på regeringens förmåga att hantera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är inte lika stark. Det är 38,2 procent som har totalt eller mycket stort förtroende för regeringen i den här frågan - men tilltron har länge legat på ungefär samma nivå.

Islänningarnas mentala hälsa ser ut att vara på väg att förbättras. Nu svarar 25,2 procent att de upplever ångest förknippad med covid-19. Det är den lägsta andelen sedan den tredje smittvågen drabbade Island i september.

Här kan du läsa mer om coronapandemin på Island.