tisdag 15 december 2020

Fler coronasjuka får depression och posttraumatisk stress

Personer som blir svårt sjuka i covid-19 löper större risk att drabbas av depression och posttraumatisk stress. Samma reaktioner drabbar många som har varit i karantän eller har släktingar som insjuknat i covid-19. Det visar preliminära resultat från en forskningsstudie som Háskóli Íslands och flera myndigheter inledde i våras.

Fyra nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Samtliga fyra var i karantän. Lika många testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Beskedet innebär att smittspridningen i samhället fortsätter att sjunka tillbaka. Det innebär också att reproduktionstalet fortsätter att minska under 1.

Det är nu 144 coronasmittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas totalt 33 coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Ytterligare 366 personer är i karantän och 1 960 personer i inresekarantän.

Under våren och sommaren var det omkring 23 000 islänningar som anslöt sig till ett forskningsprojekt under ledning av Háskóli Íslands och flera myndigheter. Av dessa var det runt 400 som diagnosticerats med covid-19.

Preliminära resultat visar att personer som blev svårt sjuka i covid-19 också löpte en större risk för depression och posttraumatisk stress efter att ha genomgått sjukdomen. Men inte bara de som själva insjuknat drabbades. Också personer som hade varit i karantän eller haft släktingar som blivit sjuka hade en förhöjd risk.

Än så länge finns det inga tydliga tecken på att myndigheternas åtgärder för att förhindra smittspridning har påverkat den mentala hälsan avsevärt. Det kan bero på att islänningarna i regel inte upplever att coronasmittan har varit helt utom kontroll.

Men i vissa grupper har den mentala hälsan påverkats negativt. Det gäller personer som på olika sätt kommit i kontakt med smittan och personer som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.

Forskningsprojektet kommer att fortsätta och fler deltagare kan anmäla sig. Háskóli Íslands skriver i ett pressmeddelande att syftet är att kartlägga vilken effekt pandemin har på islänningarnas hälsa.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.