tisdag 1 december 2020

Folkets parti vill återkalla Islands EU-ansökan

Islands förhållande till EU är oklart sedan förhandlingarna om villkoren för inträde stoppades. Därför är det viktigt att den ansökan om medlemskap i unionen som lämnades in 2009 återkallas formellt genom ett beslut i alltinget. Det anser Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristjánsson, alltingsledamöter för Folkets parti. 

Det har gått drygt elva år sedan Island ansökte om EU-medlemskap. Då styrdes Island av en rödgrön regering där Socialdemokraterna efter ett rekordval satte hård press på koalitionspartnern Gröna vänstern. Ett villkor för regeringssamarbetet var en ansökan om EU-inträde. Gröna vänstern accepterade kravet.

Men sedan ansökan lämnades in sommaren 2009 har EU-motståndarna haft övertaget i samtliga opinionsmätningar. I den senaste undersökningen från MMR var det 44,9 procent som var emot medlemskap - vilket är den näst lägsta siffran sedan de regelbundna mätningarna började våren 2011.

Gapet mellan ja- och nej-sidan är dock alltjämt stort. Det är nu 29,4 procent som vill gå med i unionen medan resterande 25,8 procent är varken positivt eller negativt inställda till ett isländskt medlemskap.

Den rödgröna regeringen pausade förhandlingarna inför valet 2013 för att undvika en regeringskris. När Självständighetspartiet och Framstegspartiet bildade koalition efter valet hade bägge partierna utlovat en folkomröstning i frågan. Det löftet sveks snart.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson meddelade 2015 att förhandlingarna om villkoren för EU-inträde inte skulle återupptas. EU skulle heller inte betrakta Island som ett kandidatland. Men han skrev aldrig att ansökan faktiskt skulle dras tillbaka.

Efter en längre tid av diplomatisk förvirring kom EU såväl som Islands utrikesdepartement fram till att ansökan inte hade återkallats. Däremot var den inte aktiv. Gunnar Bragi Sveinsson själv gav då aldrig något rakt svar på frågan. Det gjorde heller inte statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Senare har de dock hävdat att den dragits tillbaka.

Den tolkningen skriver dock varken utrikesdepartementet eller EU under på. Och det gör inte heller Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristjánsson, alltingsledamöter för Folkets parti. De vill nu formellt dra tillbaka ansökan.

I ett förslag skriver de att Islands ställning gentemot EU är oklar på grund av de förvirrande turerna kring ansökan. De konstaterar dock att den aldrig har kastats i papperskorgen. Därför anser de att det är viktigt att den återkallas genom ett beslut i alltinget.

Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristjánsson lade fram samma förslag även förra hösten. Då fick det inte majoritet.

Här kan du läsa mer om förra årets förslag att återkalla ansökan om EU-medlemskap.