fredag 11 december 2020

Hela Island på högsta varningsnivå för coronaviruset

En röd färg som symboliserar en allvarlig situation i hela landet. Så ser civilförsvarets färgkodade karta med varningsnivåer ut sedan den lanserades i veckan. Men Sigríður Á. Andersen, alltingsledamot för Självständighetspartiet, ifrågasätter bedömningen. Hon anser att det är orimligt att hela Island ska vara rött när coronasmittan är på väg tillbaka och fallen på landsbygden är få.

I veckan införde Island ett nytt varningssystem för coronaviruset. Systemet har fyra nivåer. Just nu är det den högsta varningsnivån - en allvarlig situation - som gäller i hela landet. Denna nivå symboliserar av röd färg. Den betyder att det finns en stor risk för smittspridning och att hårda restriktioner gäller.

Sigríður Á. Andersen, alltingsledamot för Självständighetspartiet, har vid en rad tillfällen ifrågasatt myndigheternas och regeringens hantering av coronapandemin. Hon har bland annat hävdat att restriktionerna varit för långtgående i relation till smittspridningen i samhället.

Nu vänder hon sig mot bedömningen att situationen är allvarlig på hela Island. Hon tog upp frågan i alltinget i onsdags. Sigríður Á. Andersen hävdade att nivån var obegriplig eftersom smittspridningen var på tillbakagång. Dessutom var fallen utanför huvudstadsregionen mycket få.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason svarade senare att bedömningen inte bara utgick från antalet smittade. Den tog också hänsyn till de restriktioner som var i bruk och risken för ny smittspridning. Varningsnivån återspeglade dessutom vilka åtgärder invånarna kunde förvänta sig.

Andra som är missnöjda med restriktionerna är ägare av gym och andra träningslokaler. Inte minst har de vänt sig mot att badhusen fick öppna på nytt i går. Som ett svar på kritiken uppgav hälsovårdsdepartementet i ett pressmeddelande att gym klassas som högriskplatser. Däremot finns det inget som tyder på att coronaviruset skulle spridas i vatten. Och det klorerade badvattnet dödar viruset.

När badhusen öppnade i går hade de varit stängda sedan den 7 oktober. Det var andra gången under coronapandemin som de tvingades stänga. När de öppnade på nytt i våras var det många som slog upp dörrarna redan vid midnatt. Hundratals köade i flera timmar för att kunna bada.

Men så var det inte i går. Badhusen höll sig till de vanliga öppettiderna för att undvika köbildning. Hafnarfjörður ordnade så att besökare i realtid kunde följa hur många besökare som fanns på badhusen så att ingen skulle komma förgäves om det redan var fullt.

Samtidigt fortsätter de ekonomiska konsekvenserna av pandemin att växa. I det reviderade förslag till budget för 2021 som majoriteten i alltingets budgetnämnd ställt sig bakom beräknas underskottet till 320 miljarder isländska kronor. När budgetpropositionen presenterades i oktober var det förväntade underskottet 264 miljarder.

Fyra nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Tre av dem var redan i karantän. Dessutom var det två personer som testade positivt för viruset vid gränsen.

Nu är det 183 smittade som hålls i isolering. På sjukhus vårdas 32 coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Dessutom är 249 personer i karantän och 1 316 personer i inresekarantän.

En av dem som fortfarande är smittade är civilförsvarschefen Víðir Reynisson. Han har nu drabbats av lunginflammation. Hans tillstånd är dock inte allvarligare än att han kan hålla sig isolerad i hemmet. Han har varit på Landspítali i Reykjavík för kontroller utan att behöva läggas in.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.