lördag 5 december 2020

Huawei i protest mot stoppförslag på Island

Att stänga ute Huawei från den isländska marknaden skulle i praktiken ge Ericsson monopol. Det hävdar den kinesiska telekomjättens svenska bolag i ett remissvar. I alltinget behandlas nu ett lagförslag som skulle ge kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson möjlighet att utan offentliga skäl välja bort Huawei.

USA har de senaste åren utövat starka påtryckningar mot Island för att kinesiska Huawei inte ska släppas in i 5G-nätet. Skälet är att bolaget befaras gå den kinesiska statens ärenden och att telekomsystemen skulle kunna användas för avlyssning och spioneri.

I ett lagförslag som nu behandlas i alltinget föreslås kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson få möjlighet att blockera telekomleverantörer som inte är hemmahörande i EES-området eller inte är Nato-medlemmar. I praktiken är bestämmelsen riktad mot Huawei.

Om det finns skäl att tro att en leverantör utgör ett hot mot den nationella säkerheten kan kommunikationsministern vända sig till utrikes- och justitieministern. Med deras utlåtanden som grund ska kommunikationsministern kunna stoppa leverantörer. Dessa utlåtanden ska omfattas av sekretess.

Även utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson anser att åtgärden är nödvändig. Han säger till Útvarp Saga att den här typen av kommunikationsfrågor är avgörande för den nationella säkerheten.

Huawei protesterar mot förslaget i ett remissvar signerat telekomjättens bolag i Sverige. Huawei skriver att den här typen av begränsningar i praktiken ger Ericsson monopol på den isländska marknaden. Det hämmar konkurrensen och är negativt för konsumenterna.

Vidare hävdar Huawei att den föreslagna bestämmelsen saknar motstycke i isländsk lag. Det finns ingen förklaring till vad som är betydelsefullt för den nationella säkerheten. Att beslutsunderlaget ska beläggas med sekretess gör att det inte går att granska bakgrunden. Därför anser Huawei att förslaget är odemokratiskt och strider mot principer för rättssäkerhet.

Här kan du läsa mer om planerna på att stoppa Huawei.