måndag 7 december 2020

Island inför system med färgkoder för coronavarning

Rött är en allvarlig situation där bara de allra närmaste ska umgås och där andningsskydd är obligatoriskt på en rad ställen. Och grått är den nya normen där tvåmetersregeln och personliga åtgärder för att minska smittspridningen är en del av vardagen. Så ser det färgkodade varningssystem för coronaviruset ut som nu har godkänts av regeringen.

Trettio nya fall av coronaviruset har rapporterats på Island de tre senaste dagarna. Men det är bara två av dem som inte redan varit i karantän. Ytterligare sexton personer har testat positivt för coronaviruset vid gränsen.

Nu är det 186 smittade som hålls i isolering. En av dem är civilförsvarschefen Víðir Reynisson, som har ingått i den trio som närmast dagligen under pandemin har hållit presskonferenser och informerat om utvecklingen. Han har varit så sjuk att Landspítali i Reykjavík har tillsyn över honom. Han har dock inte behövts läggas in på sjukhus.

Totalt 38 coronapatienter vårdas på sjukhus. Två av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Ytterligare 500 personer är i karantän och 981 personer i inresekarantän.

Island inför nu ett färgkodat varningssystem för coronasmitta. Systemet har utvecklats med Veðurstofa Íslands modell för vädervarningar som förlaga.

Varningssystemet har en fyrgradig färgskala. Grått är det som kallas för den nya normen. Färgen symboliserar en vardag där coronaviruset finns i samhället men där risken för smittspridning är förhållandevis låg. Här ska tvåmetersregeln respekteras och alla tänka på individuellt smittskydd. Taket för sammankomster ligger på 50 till 100 personer.

Motsatsen är den röda färgen som symboliserar en allvarlig situation. Här kan förändrade restriktioner komma med kort varsel. Umgänget ska begränsas till de allra närmaste och bara små folksamlingar är tillåtna. Andningsskydd är obligatoriskt i en rad inomhusmiljöer.

Den näst högsta varningsnivån är orange. Här ställs det krav på andningsskydd i kollektivtrafiken och i verksamheter där fysisk närhet mellan personer är nödvändig. Sammankomster för upp till 50 personer kan vara tillåtna.

Den gula färgen illustrerar att personer ska vara på sin vakt eftersom det finns en ökad risk för smittspridning. I en sådan situation ska alla vara extra noga med individuella åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att ett syfte med det nya varningssystemet är att göra smittskyddsåtgärderna mer förutsägbara. När risken är stor är det troligt att förändringar kommer med kort varsel. När risknivån är lägre ska bedömningen vara stabilare vilket möjliggör mer långsiktig planering.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.