måndag 28 december 2020

Pfizers coronavaccin kommer till Island i dag

I dag kommer de första 10 000 doserna av Pfizers coronavaccin till Island. I morgon börjar vaccineringen. Först ut är 770 anställda på akut- och intensivvårdsavdelningarna på Landspítali i Reykjavík och sjukhuset i Akureyri. I nästa etapp vaccineras anställda inom sjukvården och äldreomsorgen samt personer som utför coronatester.

Nu på morgonen landar ett flyg från Icelandair på flygplatsen i Keflavík. Ombord finns de 10 000 första doserna av Pfizers vaccin mot coronaviruset. Doserna räcker till att vaccinera 5 000 personer.

Vaccinet transporteras till distributören Disticas lokaler i Garðabær där hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir kommer att vara på plats. I morgon påbörjas vaccineringen.

I den allra första etappen vaccineras 770 personer. Det är anställda på akut- och intensivvårdsavdelningarna på Landspítali i Reykjavík och sjukhuset i Akureyri som erbjuds vaccinering. De riskerar i jobbet att möta patienter som är smittade av coronaviruset.

Därefter vaccineras vårdanställda som vårdar coronapatienter, anställda på vårdboenden och personer som utför coronatester. Vaccineringen av dessa nyckelgrupper ska vara färdig redan i morgon.

Sedan i tisdags har 33 nya fall av coronaviruset rapporterats på Island. Åtta av de smittade var inte i karantän. Siffrorna är dock preliminära. Den officiella statistiken har inte uppdaterats under julhelgen. Det är också få prover som har lämnats och analyserats.

Den virusstam som förknippas med Storbritannien och befaras vara särskilt smittsam har vid två tillfällen påträffats vid gränsen. Senaste fallet rapporterades den 20 december. Den resenären hålls nu i isolering. Den brittiska virusstammen har inte hittats vid testning på något annat ställe än flygplatsen i Keflavík.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason blev själv fri från karantän den 23 december. Han hade då för andra gången på fem dagar testat negativt för coronaviruset. Han sattes i karantän sedan en anställd på myndigheten smittats av viruset.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.