lördag 5 december 2020

Sex av tio islänningar köper julklappar på nätet

Sex av tio islänningar planerar att köpa julklappar på nätet i år. Näthandeln har ökat kraftigt de senaste åren - och den ser ut att växa ännu mer under årets julrusch på grund av coronapandemin. Det är framför allt inhemska butiker som gynnas av näthandeln. Intresset för att köpa från utlandet har inte ökat. Det visar enligt Fréttablaðið en undersökning utförd av Zenter.

Coronapandemin gjorde att islänningarnas konsumtion förändrades snabbt. När kunder började undvika fysiska butiker flyttade handeln ut på nätet. Mängder av butiker, restauranger och andra företag tog beslut om att satsa på näthandeln.

Årets julrusch kommer att präglas av coronapandemin och hårda restriktioner. Det kan vara en orsak till att näthandeln ser ut att öka kraftigt i år.

Hela 58 procent av islänningarna planerar att köpa julklappar på nätet. När Zenter ställde samma fråga 2017 var det 22 procent som räknade med att handla på nätet. Och 2015 var motsvarande siffra 15 procent.

Det är i synnerhet kvinnor och islänningar i åldern 25 till 44 år som tänker julhandla på nätet.

Men intresset för att handla från utländska nätbutiker har inte växt. Det är 29 procent som köper från utlandet - jämfört med 30 procent 2017. Även här kan förklaringen vara coronapandemin. Leveranstiderna har i många fall blivit längre och många kan vara osäkra på om klapparna verkligen hinner fram till jul.