onsdag 30 december 2020

Sex av tio islänningar vill göra coronavaccin till skyldighet

På 22 orter påbörjades i går vaccineringen mot coronaviruset. I den första etappen är det 770 vårdanställda och 2 949 boende på vårdhem och äldreboenden som erbjuds vaccinet. Vaccineringen är frivillig - men sex av tio islänningar anser att den bör vara en skyldighet. Det visar en mätning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

En person i 70-årsåldern blev i går det tjugonionde dödsoffret för coronapandemin på Island. Personen hade under en längre tid vårdats på intensivvårdsavdelning på Landspítali i Reykjavík. Under den första virusvågen i våras var det tio personer som avled efter att ha insjuknat i covid-19. I den tredje vågen - som började i september - har ytterligare nitton personer dött.

Samma dag började vaccineringen mot coronaviruset. De första vårdanställda vaccinerades i Reykjavík klockan 9. Timmen senare påbörjades vaccineringen på vårdhemmet Seljahlíð i Reykjavík. På ytterligare 21 orter utanför huvudstaden kommer vårdpersonal även under morgondagen att vaccinera de mest prioriterade grupperna.

I den första etappen vaccineras 770 anställda på akut- och intensivvårdsavdelningarna på sjukhusen i Reykjavík och Akureyri. Dessutom får 2 949 personer som bor på vårdhem och äldreboende möjlighet att vaccinera sig. Den första leveransen av Pfizers coronavaccin räcker till ytterligare omkring 2 000 personer.

Vaccineringen mot coronaviruset är frivillig - trots att det finns en bestämmelse i smittskyddslagen som gör det möjligt att tvångsvaccinera. Men hela 60 procent av islänningarna anser att vaccineringen ska vara en skyldighet. Bara 25 procent motsätter sig obligatorisk vaccinering medan 15 procent varken är positivt eller negativt inställda.

Personer som har fyllt 65 år, boende på landsbygden, kvinnor och medelinkomsttagare är mer positiva till tvångsvaccinering. Motståndet är större bland män, invånare i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och bland islänningar i åldern 45 till 54 år.

Mest positiva till obligatorisk vaccinering är Piratpartiets väljare. Hela 66 procent anser att det bör vara en skyldighet. Det lägsta motståndet finns bland Framstegspartiets sympatisörer. Bara 11 procent säger nej till vaccinering.

Det mest utbredda motståndet finns bland Centerpartiets anhängare. Där tycker 34 procent att vaccineringen ska vara frivillig.

På Island rapporterades i går sju nya fall av coronasmitta. Fem av dem var inte i karantän. Ytterligare sex personer testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Nu är det 142 smittade som hålls i karantän. På Landspítali vårdas 23 coronapatienter. Dessutom är 246 personer i karantän och 1 109 personer i inresekarantän.

Den brittiska virusstam som befaras vara särskilt smittsam upptäcktes vid elva tillfällen under julhelgen i samband med provtagningen på flygplatsen i Keflavík. Tio av de smittade resenärerna kom från Storbritannien. En av dem reste in från Danmark. Det meddelade statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son­ under gårdagens presskonferens.

Ytterligare två fall av den brittiska virusstammen har tidigare identifierats vid gränsen. Den har ännu inte påträffats inne i landet.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.