lördag 12 december 2020

Talman stoppar remissvar som förnekar förintelsen

Ett remissvar där förintelsen förnekas stoppas från att publiceras på alltingets webbplats. Det är talmannen Steingrímur J. Sigfússons beslut efter samråd med alltingets jurister. Däremot ska handlingen diarieföras och behandlas i nämnden. Den kan också begäras ut i skriftlig form. Skälet till stoppet är att remissvaret misstänks utgöra hets mot folkgrupp.

I alltinget behandlas nu ett förslag om att högtidlighålla förintelsens minnesdag den 27 januari varje år. Det har lagts fram av Rósa Björk Brynjólfsdóttir, politisk vilde som tidigare representerade Gröna vänstern i alltinget.

Remisstiden löpte ut i går. Remissvar publiceras löpande på alltingets webbplats. Men medan remisstiden var öppen valde talmannen Steingrímur J. Sigfússon att avpublicera ett remissvar.

I ett svar från en privatperson beskrevs förintelsen som en judisk propagandamyt. Personen hävdade att förintelsen användes som ett redskap för att uppnå politiska och ekonomiska mål. Vidare skrev personen att det en rad faktauppgifter som talade för att förintelsen var ett påhitt.

Steingrímur J. Sigfússon och Ragna Árnadóttir, alltingets högsta administrativa chef, trodde att innehållet skulle kunna vara hets mot folkgrupp. Eftersom alltinget ska verka enligt god sed ansåg de att publiceringen av eventuellt brottsligt innehåll stod i strid mot den principen.

Nu har alltingets jurister granskat remissvaret. Deras slutsats är att inlagan skulle kunna vara brottslig. Steingrímur J. Sigfússon har därför beslutat att den inte ska publiceras på nytt. Däremot ska den diarieföras och delas ut i skriftlig form till allmän- och utbildningsnämndens ledamöter. Den kan också begäras ut som allmän handling.

Juristerna skriver att det inte är brottsligt att förneka förintelsen på Island. I remissvaret finns dock formuleringar som beskriver folkgruppen judar på ett sådant sätt att det ändå kan röra sig om hets mot folkgrupp.

Vidare skriver juristerna att Island är det enda europeiska landet där det inte är förbjudet att förneka förintelsen. Men det stämmer inte. Förnekande av förintelsen är inte otillåtet i Sverige i sig - även om enskilda uttalanden i ett sådant sammanhang kan betraktas som hets mot folkgrupp.

Här kan du läsa mer om det avpublicerade remissvaret.