onsdag 2 december 2020

Utnämning av domare till Landsréttur var i strid mot lagen

Justitieminister Sigríður Á. Andersens utnämning av domare till Landsréttur var ett uppenbart lagbrott. När hon valde bort fyra kandidater för fyra mindre meriterade personer bröt hon mot lagen eftersom beslutet var godtyckligt. Det fastslår nu Europadomstolen för mänskliga rättigheters högsta instans. Själv avfärdar hon kritiken.

Med tillkomsten av Landsréttur fick Island ett rättssystem med tre domstolsnivåer. Men utnämningen av de femton domarna till den nya domstolen blev en stridsfråga. Dåvarande justitieministern Sigríður Á. Andersen fick en lista med de femton mest meriterade kandidaterna sedan departementet granskat alla ansökande.

Men Sigríður Á. Andersen valde att inte följa rankningen. Hon valde bort fyra av de personer som tillhörde de mest kompetenta. I stället nominerade hon fyra lägre rankade kandidater.

Efter en hätsk debatt klubbades nomineringarna i alltinget. Beslutet fattades om de femton domarna som en helhet och inte var för sig.

De bortvalda kandidaterna valde på olika sätt att agera juridiskt mot ministerns hantering av frågan. Flera av dem fick också rätt. Dessutom togs frågan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. I mars 2019 fastslog domstolen att utnämningarna stred mot lagen.

Island överklagade domen. Men i går fastslog Europadomstolens högsta instans att hanteringen av utnämningarna saknade stöd i lagen. Domen var enhällig. Samtliga sjutton domare ansåg att Island skulle fällas.

Europadomstolen vänder sig mot att Sigríður Á. Andersen inte motiverade beslutet att göra andra bedömningar av kandidaternas kompetens. Hon valde bort vissa trots att hon av departementet fick veta att det var nödvändigt att göra en ny granskning av kandidaterna för att en sådan åtgärd skulle kunna vara motiverad.

Att beslutet om utnämningarna inte togs person för person gjorde hela processen ogenomtränglig. Men det var enligt domstolen inte bara processen i sig som var bristfällig. Sigríður Á. Andersen visade dessutom ingen som helst respekt för de regler som faktiskt fanns.

Domen står alltså fast. Beslutet från Europadomstolens högsta instans innebär dock inte att de fall som Landsréttur har behandlat behöver tas om. Däremot kan domslut där någon av dessa fyra domare varit delaktiga behöva tas om. Det rör enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet totalt 205 domar.

Sigríður Á. Andersen tvingades motvilligt bort från uppdraget som justitieminister efter Europadomstolens dom i målet i mars förra året. Hon hade stöd internt inom Självständighetspartiet. Avgången kom sedan Gröna vänstern hotat med regeringskris.

Själv har hon motiverat agerandet med att hon bland annat ville se en annan könsfördelning bland domarna. Hon har aldrig medgivit några misstag.

Det har spekulerats i att utnämningarna skulle vara ett led i en politisk kohandel där Brynjar Níelsson - även han alltingsledamot för Självständighetspartiet - skulle ha tagit ett steg tillbaka inför nomineringen av kandidater till alltinget. Det ska ha gett Sigríður Á. Andersen första platsen på listan i en av valkretsarna i Reykjavík - vilket i sin tur gjorde henne till en ministerkandidat.

I gengäld ska Brynjar Níelssons fru - som var en av de lägre rankade kandidater som Sigríður Á. Andersen lyfte upp - ha utnämnts till domare i Landsréttur. Detta är dock rykten som hittills inte kunnat beläggas på något sätt.

Även efter den nya förlusten sade Sigríður Á. Andersen i går att domen var felaktig och att den inte hade några konsekvenser för Island. Hon har också under hela processen ifrågasatt Europadomstolen för mänskliga rättigheter som institution.

Bjarni Benediktsson, Självständighetspartiets ledare, talade på Facebook om en "svart dag" men att det inte fanns några skäl att vara orolig för det isländska rättsväsendet. Statsminister Katrín Jakobsdóttir var i går försiktig i sina kommentarer.

Från Socialdemokraterna och Piratpartiet - de två oppositionspartier som varit mest kritiska till processen - sågs gårdagens dom som en bekräftelse på regeringens bristfälliga hantering av utnämningarna och Sigríður Á. Andersens bristande respekt för lagar och regler.

Här kan du läsa mer om turerna kring utnämningen av domare till Landsréttur.