måndag 8 mars 2021

Sömnlös natt när nya jordskalv skakar Grindavík

Den intensiva jordskalvssvärmen på Reykjanes prövar invånarnas tålamod i Grindavík. Men efter en natt med ständiga skalv var det något lugnare under resten av söndagen. Magma fortsätter att expandera i en underjordisk gång vid Keilir och Fagradalsfjall. Än så länge finns dock inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle börja inom kort.

Ända sedan i december 2019 har invånarna i Grindavík fått vänja sig vid att få nattsömnen förstörd av ständiga jordskalv. De två senaste veckorna har det snarare varit regel än undantag att de väckts av kraftiga skalv. Och skalven kommer sannolikt att pågå i intervaller ända fram till utbrottet kommer - något som kan ske snabbt men också dröja mycket länge.

Men sällan har nog så många varit sömnlösa som under natten mot söndagen. Från midnatt till klockan 9 inträffade drygt 1 100 jordskalv på Reykjanes. Och 35 av dem hade en magnitud på minst 3 och fyra av dem var större än 4. Det kraftigaste inträffade klockan 2.01 och uppmättes till 5,0.

Förklaringen till de ständiga jordskalven är den magmagång som expanderar mellan Keilir och Fagradalsfjall. Där sker skalven när magma bryter sig genom berget mot ytan.

Men det är inte förklaringen till att så många skalv nu äger rum just utanför Grindavík. Där finns inga tecken på magmarörelser. Ändå finns det ett samband mellan aktiviteten i anslutning till magmagången och aktiviteten utanför Grindavík. Skalven vid Fagradalsfjall skapar spänningar som lossnar vid Grindavík.

Elínborg Gísladóttir är kyrkoherde i Grindavík. Hon säger till RÚV att natten mot söndagen kanske var den besvärligaste hittills. Många invånare som har möjlighet att övernatta på andra håll har lämnat Grindavík för att få ro. Mellan 2 och 4 i söndags var det omöjligt att sova:
"Jag tror att det här kanske var vår värsta natt i Grindavík. Jag tror att vi var vakna allihopa. Det skakade mer eller mindre hela tiden mellan 2 och 4. Det var mycket mer trafik än vanligt i natt. Det var helt uppenbart att alla var uppe. När skalvet är så nära så kommer det så snabbt. Det kommer inget förebud som det brukar göra. Det bara kommer."
Kommunpolitikern Helga Dís Jakobsdóttir säger till RÚV att hon som mest lyckades sova två timmar i sträck. En stor del av natten mot söndagen ägnade hon åt att försöka lugna hunden. Även hon berättar om hur jordskalven präglar vardagen:
"Det måste ha varit en osammanhängande sömn för de allra flesta. Och man såg det också i sociala medier att alla var vakna. Men så gjorde räddningstjänsten i Grindavík en statusuppdatering i går om att detta inte var något tecken på vulkanisk aktivitet och att människor skulle få ett sms och att det skulle meddelas om något behövde göras. Jag tror att det lugnade människor. Jag såg att människor spred det i sociala medier i natt."
Omkring 2 800 jordskalv inträffade i området i går. Efter den intensiva aktiviteten under natten och den tidiga morgonen minskade de dock i styrka. Flera av skalven var dock tillräckligt stora för att de skulle kännas i Grindavík. Ett skalv som ägde rum 17.06 uppmättes till 4,2 och kändes även i huvudstadsregionen.

Under natten mot måndagen var det något lugnare i regionen. Under dygnets sex första timmar inträffade omkring 500 skalv. Det största skedde klockan 0.34 och hade en magnitud på 3,3.

Veðurstofa Íslands skriver i en lägesuppdatering att jordskalven alltjämt kan följas av ett vulkanutbrott. Teorin att magmagången vid Keilir och Fagradalsfjall utlöser jordskalv närmare Grindavík får enligt myndigheten stöd av nya gps-mätningar.

I den senaste prognosen från Háskóli Íslands pekas sju tänkbara platser ut för ett utbrott. Mest troligt är alltjämt området vid Fagradalsfjall. Och samtliga områden är utanför bebyggelse. Ett område som nu listas som tänkbart är dock vid berget Þorbjörn som ligger mellan Grindavík och Blå lagunen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.

Dagens citat

"Det här förändrar väldigt mycket eftersom det här är de mest ekonomiska flygplan som går att få. Och de kommer att skapa möjligheter för vårt linjenät som 757-planen och 767-planen inte erbjuder. Högre frekvens till vissa ställen och möjligen några nya destinationer som är lönsamma med de här maskinerna men som inte är lönsamma med 757:orna så vi är optimistiska om att det här blir en totalrevolution av vår verksamhet i framtiden."

Bogi Nils Bogason, vd för Icelandair, i RÚV om att flygbolaget efter nästan två år på marken i dag återupptar trafiken med Boeing 737 Max med första avgången från Keflavík till Köpenhamn.

söndag 7 mars 2021

Nya jordskalv och magmarörelser på Reykjanes

Inom loppet av fyra timmar skakade 27 jordskalv med en magnitud på minst 3 Reykjanes med omnejd. Det största skalvet uppmättes till 5 och kändes även i huvudstadsregionen. Sedan i går kväll har aktiviteten i området ökat - och den tros bero på magmarörelser mellan Keilir och Fagradalsfjall. Under 20 minuter strax efter midnatt registrerades dessutom kraftiga rörelser i jordskorpan.

Vid 18-tiden i går ökade aktiviteten på Reykjanes på nytt. Jordskalven blev fler och tätare. Efter midnatt blev de dessutom kraftigare. Fram till klockan 4 inträffade 27 skalv som uppmättes till minst 3. Skalven skedde några kilometer från Grindavík - och många av dem kändes också i staden.

Det största skalvet ägde rum klockan 2.01 och uppmättes till 5,0. Det var tillräckligt kraftigt för att även kännas i huvudstadsregionen och stora delar av sydvästra Island. Skalvet var det största i regionen sedan den 1 mars. Det följdes av en rad efterskalv.

Men det var inte bara jordskalven som ökade i omfattning. Klockan 0.22 registrerades onormala rörelser i jordskorpan. Rörelserna pågick i 20 minuter - och indikerar att magma rör sig uppåt mot ytan. Den här gången var rörelserna inte lika starka som tidigare i veckan när de tolkades som att ett utbrott kunde komma inom några timmar.

Under den tidiga morgonen fanns inga sådana tecken. Jordskalven kopplas dock till magmarörelser i den underjordiska gång som breder ut sig kring Keilir och Fagradalsfjall. Skalven närmast Grindavík tros däremot bero på kontinentalplattornas rörelser.

Civilförsvaret, polisen och företrädare för kommunen hade ett möte 3.30 i natt för att diskutera utvecklingen. I ett pressmeddelande skriver de att det är förståeligt att invånarna är oroliga. I dagsläget finns det dock inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående.

Enligt den senaste lavaprognosen från Háskóli Íslands finns en risk för att lava skulle kunna strömma över Suðurstrandarvegur mellan Grindavík och Þorlákshöfn. Om det skulle bli ett utbrott vid Fagradalsfjall tros det däremot inte vara någon risk för att lava skulle nå befolkade områden.

Även Vegagerðin har installerat webbkameror riktade mot Keilir och det område som skulle kunna drabbas av ett vulkanutbrott. Du hittar kamerorna här och här.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag upprepar att jag anser att det har varit förnuftigt att gå in i ett samarbete med andra europeiska länder. Det står dock klart att det har uppkommit stridigheter inom EU på grund av kritiken om att det här inte har gått tillräckligt bra och snabbt - och inte varit en effektiv process. Den här frågan är ett stort trovärdighetsproblem för EU men vi kommer att fortsätta hålla vår kurs."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir säger i Morgunblaðið att hon är öppen för att Island köper coronavaccin från leverantörer som inte ingår i samarbetet med EU.

lördag 6 mars 2021

Magma har stigit till två kilometers djup på Reykjanes

Magma tros nu ha stigit till så grunda djup som två kilometer. Men den magmagång som har skapats genom de senaste tio dagarnas jordskalv ligger till största delen på omkring fem kilometers djup. I dagsläget finns det inget som tyder på att ett vulkanutbrott är nära förestående. De ständiga jordskalven fortsätter dock att skaka sydvästra Island.

Sedan jordskalvssvärmen på Reykjanes inleddes förra onsdagen har över 22 000 skalv registrerats. Under gårdagen inträffade 2 800 skalv. Skalven fortsätter alltså att komma mycket tätt - men tendensen är att de minskar i magnitud.

Fredagens största skalv uppmättes till 4,1. Nattens kraftigaste skalv inträffade klockan 4.11 och hade en magnitud på 3,6.

Majoriteten av skalven sker nu i området vid Fagradalsfjall och Keilir. Enligt civilförsvarets vetenskapliga råd är det också den troligaste platsen för ett vulkanutbrott.

I dagsläget finns det inget som tyder på att ett utbrott skulle vara nära förestående. Det finns inga onormala rörelser i jordskorpan som indikerar att magma är på väg att nå ytan.

Ett vulkanutbrott är ändå ett av de scenarier som myndigheterna anser vara troliga. Den underjordiska magmagången som skapats under den pågående jordskalvssvärmen ligger på sina håll inte djupare än två kilometer. Större delen tros dock ligga på fem till sex kilometers djup.

När magma är så nära ytan kan ett utbrott komma snabbt. Mest sannolikt i nuläget är att det skulle ske genom en spricka som öppnade sig mellan Fagradalsfjall och Keilir.

Utbrottet skulle troligen inte utgöra något hot mot bebyggelse. Mängden magma uppskattas till 0,3 kubikkilometer - vilket innebär ett medelstort utbrott.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.

Dagens citat

"Vi försöker förstå vilka möjligheter som är aktuella och de är väldigt många. Det här händelseförloppet överraskar oss varje dag. ... Det har växt med tiden. För varje gång som en jordskalvssvärm börjar är den större än den förra."

Páll Einarsson, professor emeritus i geofysik vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om utvecklingen på Reykjanes och den serie av jordskalv som började nära Grindavík redan i december 2019.

fredag 5 mars 2021

Minskad risk för snart vulkanutbrott på Reykjanes

Omkring 3 000 jordskalv skedde på Reykjanes i går. Men risken för ett nära förestående vulkanutbrott har minskat. Rörelserna i jordskorpan stannade av efter en tillfällig ökning under den tidiga morgonen. Samtidigt har jordskalven gradvis rört sig allt närmare Grindavík. Ett utbrott skulle kunna uppstå strax utanför staden.

Klockan 14.20 i onsdags såg det ut som att ett vulkanutbrott på Reykjanes var nära förestående. Kraftiga rörelser i jordskorpan signalerade att magma var på väg upp mot ytan. Aktiviteten gjorde att flera experter trodde att utbrottet skulle börja inom loppet av några timmar.

Men rörelserna minskade i omfattning utan att någon magma nådde ytan. Med undantag för en kortare period med större rörelser under den tidiga morgonen var gårdagen betydligt lugnare. Utvecklingen gjorde att avståndet till ett eventuellt utbrott växte.

Civilförsvarets vetenskapliga råd konstaterade under eftermiddagens möte att sannolikheten för ett nära förestående utbrott hade minskat. Utan några onormala rörelser i jordskorpan kommer ingen magma att nå upp till ytan. Om rörelserna återkommer kan utbrottet vara nära.

Men aktiviteten på Reykjanes är inte över. Allt tyder på att en magmagång har bildats och expanderar mellan Keilir och Fagradalsfjall. Här sker också majoriteten av jordskalven.

Háskóli Íslands har identifierat fyra tänkbara områden för ett utbrott. Ett av dem ligger just utanför Grindavík - och skälet till att ett utbrott nu tros kunna äga rum nära staden är att jordskalven har flyttat sig söderut från Keilir.

Under gårdagen registrerades omkring 3 000 jordskalv i området. Sedan jordskalvssvärmen började förra onsdagen har över 20 000 skalv ägt rum på Reykjanes.

Det kraftigaste skalvet hade en magnitud på 4,5 och inträffade klockan 8.54. Det var tillräckligt stort för att kännas på flera mils avstånd. Ytterligare två skalv hade en magnitud på minst 4.

Jordskalvssvärmen fortsatte under natten och den tidiga morgonen. De kraftigaste skalven - som var fyra till antalet - uppmättes alla till 3. Samtliga hade epicentrum vid Fagridalsfjall.

Under natten rörde sig den seismiska aktiviteten något åt nordost. Från midnatt till klockan 7 lokal tid registrerades drygt 700 jordskalv.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.

Dagens citat

"Klippan är en internationellt viktig havsfågelkoloni och där finns en av de största tordmulekolonierna i världen och omkring hälften av det isländska beståndet. Det har varit en ökning av turister ut till klippan de senaste åren och därför är det mycket angeläget att kunna styra trafiken med precision och utveckla tillsynen över området. Min förhoppning är att både fåglar och människor ska kunna njuta av området för all framtid."

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson i ett uttalande om beslutet att fridlysa fågelklippan Látrabjarg.

torsdag 4 mars 2021

Höjd beredskap för vulkanutbrott på sydvästra Island

 

Rörelser som indikerade att magma kunde röra sig uppåt mot jordskorpan pekade i går eftermiddag på att ett vulkanutbrott på Reykjanes var nära. Men efter ett par timmar avtog rörelserna. Beredskapen i området är alltjämt hög. Myndigheterna spärrade av vägarna till Keilir och Vigdísarvellir för att inte nyfikna skulle hamna mitt i ett nytt utbrott.

Klockan 14.20 i går såg det ut som att det första vulkanutbrottet på Reykjanes sedan 1240 var på väg. En rad jordskalvsmätare på sydvästra Island fångade upp onormala rörelser i jordskorpan. Rörelserna signalerade att magma var på väg upp mot ytan i ett område söder om berget Keilir.

Risken för ett utbrott var överhängande. Flera experter och myndighetsföreträdare talade om utvecklingen som att det närmast var en tidsfråga innan magma skulle nå ytan.

Myndigheterna agerade snabbt. Polisen på Suðurnes spärrade av vägarna till Keilir och Vigdísarvellir för att inte riskera att nyfikna besökare skulle hamna mitt i ett utbrott och därmed riskera att drabbas av gasförgiftning och avskurna flyktvägar.

Veðurstofa Íslands ändrade färgkoden för flygtrafik över Krýsuvíks vulkaniska system till orange - vilket är den näst högsta varningsnivån. Orange indikerar i det här fallet att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet och att sannolikheten för ett utbrott har ökat.

Under en presskonferens i Reykjavík uppmanade myndigheterna allmänheten att hålla sig borta från området. Vägarna kring Keilir är i många fall blöta och det finns stor risk att köra fast. Flera parkeringsplatser i anslutning till vandringsleder ligger dessutom nära de områden där lava skulle kunna tränga genom marken.

Rörelserna indikerade alltså att magma närmade sig ytan. Men redan vid 15.30 avtog rörelsernas intensitet. Vid 17-tiden hade de minskat ytterligare. Risken för ett utbrott är inte på något sätt över. Däremot kan det betyda att förloppet blir långsammare.

Natten var förhållandevis lugn. Aktiviteten ökade på nytt under den tidiga morgonen med större rörelser i jordskorpan som tog fart vid femtiden. 

Under presskonferensen i går beskrevs området kring Keilir som en av de bästa tänkbara platserna för ett utbrott. Det är långt till bebyggelse vilket gör att lavan knappast skulle hota byggnader. Och det är tillräckligt långt från städer för att problemen med giftiga vulkangaser inte skulle behöva bli särskilt bekymmersamma.

Umhverfisstofnun har installerat mätutrustning i Vogar för att kartlägga halterna av svaveldioxid i luften. Fler mätstationer ska placeras på olika håll på Reykjanes.

Den senaste prognosen från Háskóli Íslands är att lava troligen skulle rinna söderut. Det skulle ta lavan två och ett halvt dygn att nå Suðurstrandarvegur som går mellan Grindavík och Þorlákshöfn. Skulle den flöda norrut mot Reykjanesbraut - som går mellan Reykjavík och Keflavík - tar det ungefär två dygn innan lavan är framme vid vägen.

Utbrottet skulle troligen främst producera lava och bara mindre mängder aska. Magmakammarens storlek gör att det sannolikt skulle röra sig om förhållandevis små mängder och att utbrottet knappast skulle vara längre än två veckor och förmodligen vara över inom en vecka.

Omkring 2 500 jordskalv registrerades i området under gårdagen. Det kraftigaste inträffade klockan 2.12 och uppmättes till 4,1. Det näst största skedde 15.11 och hade en magnitud på 4.

Även nattens största skalv hade en magnitud på 4,1. Det inträffade klockan 0.59. Ett skalv på 4 skedde 5.44. Den seismiska aktiviteten har gradvis rört sig närmare Fagradalsfjall.

Sedan jordskalvssvärmen började i onsdags har drygt 18 000 skalv skett i området.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes och ovan kan du se Víkurfréttirs ström riktad mot Keilir och Trölladyngja där utbrottsrisken är störst.

Dagens citat

"Är ett vulkanutbrott på väg eller ger de här skalven bara kokande stämning?"

Spelbolaget Coolbet ger oddset 1,30 på att det inte blir något utbrott på Reykjanes före den 1 april i år medan oddset för ett utbrott är 3,00.

onsdag 3 mars 2021

Giftiga vulkangaser största risken vid utbrott på Reykjanes

Giftiga vulkangaser är den främsta risken vid ett utbrott på Reykjanes. Men någon evakuering lär inte bli aktuell. Om det bara är gaser som hotar hälsan är det bättre att hålla sig inomhus än att överge regionen. Veðurstofa Íslands tror nu att en flera kilometer lång magmagång har bildats vid berget Keilir. Den beräknas vara en och en halv meter bred.

Jordskalvssvärmen på Reykjanes gick i går in på det sjätte dygnet. Hittills finns det inga tecken på att aktiviteten är på väg att ebba ut - även om färre stora skalv inträffade under eftermiddagen och kvällen. Totalt skedde ytterligare drygt 2 000 jordskalv i området i går. Över 14 000 skalv har registrerats sedan i onsdags.

Under gårdagen inträffade fem jordskalv med en magnitud på minst 4. Det kraftigaste uppmättes till 4,6 och skedde klockan 3.05.

Under natten till onsdagen skedde ett större skalv. Det inträffade klockan 2.12 och hade en magnitud på 4,1.

I inledningsskedet kopplade inte Veðurstofa Íslands jordskalven till vulkanisk aktivitet. Men satellitbilder från den 1 mars ledde till att myndigheten gjorde en ny analys. Glidningar i jordskorpan var tecken på magmarörelser på stora djup.

Veðurstofa Íslands räknar nu med att magma är i rörelse i en underjordisk gång i riktning mot berget Keilir. Gången har sannolikt skapats i samband med jordskalven och fylls nu av magma. Den tros i dagsläget vara några kilometer lång och ligger sannolikt på ett djup av minst fem kilometer. Gången kan vara upp till en och en halv meter bred.

Utvecklingen har ökat sannolikheten för ett vulkanutbrott. Historiskt sett leder dock den här typen av aktivitet i en majoritet av fallen inte fram till ett utbrott.

De troligaste platserna för ett utbrott är just nu Keilir och Trölladyngja. Där sker majoriteten av den seismiska aktiviteten - och det är också där som magmarörelserna tros vara störst.

Civilförsvarets vetenskapliga råd befarar inte i nuläget att det kan bli nödvändigt att evakuera städerna på sydvästra Island. Ett utbrott skulle troligen äga rum ett par mil från närmaste större stad. Risken för att bebyggelse skulle hotas av lava bedöms vara liten. Däremot kan bland annat Reykjanesbraut mellan Reykjavík och Keflavík ligga i riskzonen.

Däremot skulle giftiga vulkangaser kunna bli ett problem. Inte heller det tros dock kunna bli ett skäl till evakuering. Vid en sådan situation är det bättre att stanna inomhus i väntan på att halterna av giftgaser i luften minskar. Halterna tros inte bli högre än att de tillfälligt försämrar luftkvaliteten och skapar visst obehag.

När Bárðarbunga erupterade vid Holuhraun 2014 var vulkangaserna ett bekymmer för invånare många mil från vulkanen. Men Bárðarbunga är en mycket större vulkan än de fyra vulkaniska system som finns på Reykjanes. Ett utbrott på halvön skulle förmodligen bli ganska litet - och därmed producera mindre lava och därför även mindre vulkangaser.

Utvecklingen på Reykjanes skulle även på andra sätt kunna påminna om utbrottet vid Holuhraun. Då rörde sig magman i en fyra mil lång underjordisk gång från Bárðarbungas magmakammare till ett område norr om Vatnajökull.

Också på Reykjanes strömmar magman genom en underjordisk gång - men mängderna och trycket är mindre och den kommer därför inte att nå lika långt. I området tros magmans volym uppgå till mellan 10 och 25 miljoner kubikmeter. Bárðarbungas magmakammare är mycket större. Historiskt sett har Reykjanes heller aldrig varit platsen för stora explosionsutbrott.

Flygplatsen i Keflavík ligger högt och på flera mils avstånd från skalvseriens epicentrum. Den tros i sig inte vara hotad av ett utbrott. Men ett vulkanutbrott skulle ändå kunna få stora konsekvenser för flygtrafiken.

Om Reykjanesbraut stängs på grund av lavaflöden kan det bli svårt att ta sig till och från flygplatsen. Vid ett utbrott är det dessutom troligt att all flygtrafik inom en radie av 120 kilometer förbjuds. Ett sådant beslut skulle stoppa alla avgångar till och från Keflavík.

Regeringen gav i går Veðurstofa Íslands ett extra anslag på 60 miljoner isländska kronor för att kunna följa utvecklingen på Reykjanes. Pengarna kommer bland annat att gå till utrustning som gps-mätare och drönare.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.

Dagens citat

"Ibland hänger det här bara där nere och inget kommer upp. ... I nio av dem blev det vulkanutbrott, i elva blev det inte vulkanutbrott - bara för att peka på att det kan gå åt bägge hållen."

Ásta Rut Hjartardóttir, geofysiker vid Háskóli Íslands, jämför i Fréttablaðið den pågående aktiviteten på Reykjanes med händelserna vid Krafla mellan 1975 och 1984 där nio av tjugo magmaintrusioner ledde fram till vulkanutbrott - läs mer här.

tisdag 2 mars 2021

Jordskalv på Reykjanes kan vara magmarörelser

En ny magmagång kan vara på väg att bildas i närheten av Fagradalsfjall på sydvästra Island. Den slutsatsen drar civilförsvarets vetenskapliga råd efter att ha analyserat nya satellitbilder på området. Rörelserna i jordskorpan är större än förväntat - och den troligaste förklaringen är magmarörelser. Därmed ökar också sannolikheten för ett vulkanutbrott.

Den jordskalvssvärm som började på Reykjanes i onsdags fortsatte under gårdagen med oförminskad intensitet. Bara under måndagen registrerades över 2 000 jordskalv i området. Totalt har drygt 12 000 skalv noterats sedan i onsdags.

Det kraftigaste skalvet i går hade en magnitud på 5,1 och inträffade klockan 16.35. Det kändes i stora delar av sydvästra Island. Ytterligare tre skalv hade en magnitud på minst 4.

Aktiviteten fortsatte under natten. Under tisdagens första timmar registrerades tre skalv över 4. Det största inträffade klockan 3.05 och uppmättes till 4,6. Skakningarna var tillräckligt kraftiga för att kännas från Hemön i söder till Hella i öster.

Tidigare har myndigheterna inte gjort någon koppling mellan jordskalven och vulkanisk aktivitet. Skalven troddes ha berott på kontinentalplattornas rörelser. Men nya satellitbilder gör att civilförsvarets vetenskapliga råd nu gör en annan analys av utvecklingen.

Rörelserna på ytan är enligt satellitbilderna betydligt större än vad myndigheterna trodde. Den troligaste förklaringen är magmarörelse. Det uppger Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande.

Än så länge rör det sig om förmodade magmarörelser på stora djup. Förändringarna på ytan beror förmodligen på underjordiska magmagångar som bildas när magma tränger uppåt och närmar sig jordskorpan. Rörelserna är tydligast i trakterna kring Fagradalsfjall - som också är det område där majoriteten av skalven har sina epicentrum.

Magman på Reykjanes finns troligen på ett djup av sju till nio kilometer. För att risken för ett vulkanutbrott ska bli överhängande behöver den sannolikt stiga till ett djup av fyra kilometer.

Om teorin stämmer ska onsdagens jätteskalv - som uppmättes till 5,7 - ha varit startskottet för magmagångens uppkomst. Den ska därefter ha expanderat i jordskorpans nedre skikt i takt med jordskalven.

Att det sannolikt rör sig om magma innebär också att risken för ett vulkanutbrott ökar. Civilförsvaret listar nu ett lavautbrott som ett av de tänkbara scenarierna. Ett sådant utbrott skulle troligen inte utgöra något hot mot bebyggelse.

Däremot skulle giftiga vulkangaser kunna bli ett problem i exempelvis Grindavík om utbrottet skulle ske just vid Fagradalsfjall.

I dagsläget är det inte möjligt att bedöma sannolikheten i olika scenarier - som att jordskalvssvärmen ebbar ut, att ett ännu större jordskalv inträffar eller att magmarörelserna upphör utan att leda fram till något utbrott - men en sådan prognos kan möjligen göras med större precision längre fram i veckan med hjälp av nya data.

Víkurfréttir installerade i går en webbkamera i Keflavík riktad mot Keilir och det område där jordskalvssvärmen äger rum. Om jordskalven skulle föregå ett utbrott ska kameran i direktsändning kunna fånga ögonblicket när det börjar.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag anser att detta regeringssamarbete i huvudsak har varit mycket framgångsrikt. Förvånansvärt bra skulle många säga sett till vilka partier som gav sig in i det."

Páll Magnússon, alltingsledamot för Självständighetspartiet, i Vísir om koalitionen med Gröna vänstern och Framstegspartiet som regerat på Island sedan valet hösten 2017.

måndag 1 mars 2021

Över 10 000 jordskalv på fem dagar på sydvästra Island

Över 10 000 jordskalv har skakat sydvästra Island sedan i onsdags. Strax efter midnatt inträffade ett skalv med en magnitud på 4,9. Det kändes tydligt i bland annat Grindavík, Keflavík och Reykjavík. Den jordskalvssvärm som nu pågår är den mest omfattande i regionen sedan 1933. Men det finns inga tecken på något samband med nära förestående vulkanisk aktivitet.

Den jordskalvssvärm som började i närheten av Fagradalsfjall på Reykjanes i onsdags förmiddag var mycket intensiv även under helgen. Det största skalvet under söndagen inträffade klockan 00.19. Det uppmättes till 4,7 och kändes i huvudstadsregionen samt i bland annat Grindavík och Keflavík på Reykjanes.

Ett lika kraftigt skalv skedde klockan 19.01. Även det kändes tydligt i Reykjavík med omnejd och så långt som till Borgarnes i norr och Hvolsvöllur i öster.

Ytterligare fyra jordskalv under söndagen hade en magnitud på minst 4. Också dessa var tillräckligt stora för att de skulle kännas på flera mils avstånd.

Klockan 1.31 i natt inträffade ett skalv som uppmättes till 4,9. Det skalvet var det största sedan i onsdags. Jordskalvet kändes i stora delar av sydvästra Island.

Hittills har över 10 000 jordskalv registrerats under den pågående serien. Så omfattande har inte den seismiska aktiviteten varit på Reykjanes sedan 1933.

Veðurstofa Íslands skissar på två tänkbara scenarier. Det ena är att aktiviteten gradvis ebbar ut genom att skalven blir glesare och svagare. Det andra är att den fortsätter och leder fram till fler jätteskalv med en magnitud på upp till 6,5.

Det största skalvet under den pågående serien uppmättes till 5,7. Den orsakade inga större materiella skador. Det skulle troligen inte heller ett skalv på 6,5 göra. Historiskt sett har byggnader på Island visat sig vara tillräckligt stabilt konstruerade för att de ska kunna stå emot kraftiga skalv.

Det finns inga tecken på att jordskalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. Hittills har de inte åtföljts av några magmarörelser eller någon landhöjning som skulle kunna kopplas till magma som närmar sig jordskorpan.

Det kan dock inte uteslutas att mindre magmarörelser sker på större djup. Om det inte rör sig om några större mängder som är i rörelse skulle de sakta kunna röra sig uppåt från ett djup av åtta till tio kilometer. Vid fem till sex kilometers djup brukar magmarörelser leda till sådan expansion att de blir synliga på ytan.

I veckan kommer Veðurstofa Íslands installera ny gps-utrustning vid Fagradalsfjall. Syftet är just att med större precision kunna kartlägga landhöjning och andra rörelser.

Även om aktiviteten skulle leda fram till ett vulkanutbrott är det få experter som befarar några allvarliga konsekvenser. Sett till jordskalven skulle utbrottets centrum vara långt från bebyggelse. Det skulle knappast bli nödvändigt att evakuera huvudstadsregionen eller städerna på Reykjanes. Lava skulle dock kunna nå fram till flera större vägar.

Historiskt sett har utbrotten på Reykjanes varit mindre lavaeruptioner. Inga vulkanutbrott har ägt rum på halvön sedan 1200-talet. Reykjanes bildades av vulkanutbrott för omkring 12 000 år sedan.

Blå lagunen ligger nära det område där majoriteten av skalven inträffar. Efter onsdagens stora skalv beslutade företaget att alla anställda skulle lämna lokalerna av säkerhetsskäl. Blå lagunen höll även stängt under helgen på grund av jordskalven. Badet öppnade på nytt den 13 februari efter att ha tvingats hålla stängt i fyra månader i enlighet med coronarestriktionerna.

I Grindavík har invånarna blivit vana vid jordskalv. Här har den seismiska aktiviteten periodvis varit omfattande ända sedan december 2019. Den nu pågående jordskalvssvärmen är en fortsättning på den aktiviteten.

Ólöf Daðey Pétursdóttirs familj i Grindavík har därför hittat på jordskalvsbingo. För att kunna pricka av rutorna på brickan krävs enligt RÚV exempelvis ha upplevt ett skalv på toaletten eller i badet.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.

Dagens citat

"Dessa skalv som har varit nu beror först och främst på kontinentaldrift. Det som nu händer sker på kontinentalplattornas gränser mellan Nordamerika och Eurasien. Så Grindavík och Þorlákshöfn ligger på den eurasiska kontinentalplattan och Keflavík och Njarðvík på den nordamerikanska kontinentalplattan och dessa plattor glider isär. Då byggs det upp spänningar vid kontinentalplattornas gränser och den lossnar vid sådana skalv."

Geofysikern Páll Einarsson i Vísir om varför jordskalv är så vanliga på Reykjanes - läs mer här.

söndag 28 februari 2021

Ett år efter första fallet av coronasmitta på Island

Den 28 februari 2020 testade en isländsk man i 40-årsåldern positivt för coronaviruset. Han hade då nyligen landat i Keflavík efter en skidresa till Alperna. Sedan dess har ytterligare 6 049 personer bekräftats med coronasmitta. Förra året krympte Islands ekonomi med 6,6 procent - det näst största raset under efterkrigstiden.

Ett år har nu gått sedan det första fallet av coronasmitta upptäcktes på Island. Redan under januari hade myndigheterna höjt beredskapen för det nya coronaviruset. Den 28 februari 2020 var det en man i 40-årsåldern som testade positivt. Liksom många andra islänningar under den första vågen hade han smittats under en skidresa i Alperna.

Dagen därpå klassade isländska myndigheter delar av norra Italien som ett riskområde. Den 13 mars infördes de första begränsningarna för sammankomster under efterkrigstiden. Då fanns det en samhällsspridning av coronaviruset.

Sedan dess har lättnader och skärpningar av restriktionerna avlöst varandra i takt med smittans utveckling. När reglerna var som hårdast fick bara tio personer samlas.

Hittills är det 6 050 personer som testat positivt för viruset. Landspítali i Reykjavík och sjukhuset i Akureyri har tagit emot 327 coronapatienter - och 53 personer har legat på intensivvårdsavdelning. Totalt 29 personer har avlidit i sviterna av covid-19.

Ett nytt fall av coronasmitta rapporterades i går. Personen var redan i karantän. Innan dess hade det gått fem dagar i följd utan nya fall. Ytterligare en person testade positivt för viruset vid gränsen.

Pandemin har haft stora konsekvenser för Islands ekonomi. Under 2020 krympte den enligt Landsbanki med 6,6 procent - vilket är den näst största nedgången under efterkrigstiden. Bara 2009 - året efter finanskraschen då den backade med 7,7 procent - har raset varit större.

Inverkan på Islands bnp uppskattas till 250 till 300 miljarder isländska kronor. Det främsta skälet till raset är turistnäringens kollaps. Men tillbakagången blev inte lika kraftig som Landsbanki räknade med i oktober. Större privatkonsumtion och en oväntat het bostadsmarknad har bidragit till ett mindre tapp än väntat.

Exporten minskade under 2020 med 30,5 procent. Det är den i särklass största nedgången i republikens historia. Det tidigare rekordet var från 1949 då exporten sjönk med 13 procent.

Här kan du läsa mer om coronapandemin på Island.

Dagens citat

"Sammantaget är utvecklingen skäl till förhöjd risknivå på obestämd tid. Den kan upphöra men också tolkas som ett förebud om än mer aktivitet som leder till vulkanutbrott (till exempel en utbrottsserie jämförbar med Kraflautbrotten som pågår länge med pauser på samma sätt som under den senaste brytningstiden på halvön) inom veckor, månader eller år. Men det behöver inte vara på det sättet. Orden är inte en prognos - utan bara en upprepning av det som är känt om aktiviteten på halvön."

Ari Trausti Guðmundsson, geolog och alltingsledamot för Gröna vänstern, skriver på Facebook att han tror att jordskalven på Reykjanes så småningom leder fram till vulkanutbrott - läs mer här.

lördag 27 februari 2021

Nytt jätteskalv på Reykjanes i morse

Ett jordskalv på 5,2 skakade stora delar av sydvästra Island klockan 8.07 lokal tid i morse. Sedan jordskalvssvärmen började i onsdags har nu omkring 6 000 skalv registrerats. Hittills finns inga tecken på nära förestående vulkanisk aktivitet. Men i en ny prognos från Háskóli Íslands skulle lava kunna strömma över vägen mellan Reykjavík och Keflavík vid ett utbrott.

I onsdags började en ny jordskalvssvärm på Reykjanes på sydvästra Island. Klockan 10.05 inträffade ett skalv med en magnitud på 5,7 sydväst om berget Keilir. Skalvet var det största i regionen sedan 2000. Det var så kraftigt att skakningarna kändes till Hemön i söder, Hella i öster, Ólafsvík i väster och Ísafjörður i norr.

Majoriteten av skalven sker i närheten av Krýsuvík och Kleifarvatn. Enligt Háskóli Íslands försköts jordskorpan upp till sex centimeter vid det stora skalvet i onsdags.

Det har följts av omkring 6 000 efterskalv. Många av dem har varit så kraftiga att de har känts tydligt i Keflavík, Grindavík och Reykjavík. Från midnatt till 9 på lördagen inträffade 24 jordskalv med en magnitud på minst 3.

Det största efterskalvet ägde alltså rum klockan 8.07 i morse. Det uppmättes till 5,2 - och är därmed det näst största skalvet i den nu pågående serien. Även det inträffade sydväst om Keilir. Också detta skalv kändes på flera mils avstånd.

Morgonens skalv orsakade sprickor i vägen mellan Grindavík och Þorlákshöfn. Vegagerðin uppmanar därför trafikanter att köra försiktigt vid Vigdísarvellir.

Hittills finns det inga tecken på att jordskalven skulle ha något samband med nära förestående vulkanisk aktivitet. Inga magmarörelser eller någon onormal landhöjning har registrerats.

Háskóli Íslands har uppdaterat prognosen över konsekvenserna av ett vulkanutbrott på Reykjanes. Om dagens seismiska aktivitet skulle leda fram till ett utbrott är det troligast att det sker vid Trölladyngja. Städerna i regionen skulle förmodligen inte drabbas av lavaströmmarna - men däremot skulle lava kunna flöda över Reykjanesbraut, den väg som går mellan Reykjavík och Keflavík.

Det senaste vulkanutbrottet på Reykjanes skedde omkring 1240. De största kända jordskalven nära Reykjavík har inträffat vid Brennisteinsfjöll. Ett skalv på 6,3 skedde 1929 och ett som uppmättes till 6,0 ägde rum 1968.

Här kan du läsa mer om onsdagens skalv.

Dagens citat

 

"Det var liksom nyhetstorka. Människor hade inget att skriva om så det var bara: 'Här är två rappgrupper. Det måste hata varandra'. ... Och vi bara: 'Ja, vi måste göra det!' Så det var vi som startade och godkände det."

Ragna Kjartansdóttir, som numera gör musik under namnet Cell 7, i RÚV om hur hennes egen grupp Subterranean 1997 drogs in i Islands första hiphop-bråk med Quarashi.

fredag 26 februari 2021

Turister utan PCR-prov tvingade resa hem med samma flyg

En resenär som kom till Island i går utan ett negativt svar på ett PCR-prov tvingades böta 100 000 isländska kronor. Resenären var den första som bötfälldes sedan polisen i går började tillämpa de nya reglerna. Andra turister som inte hade några giltig intyg på PCR-prov stoppades på flygplatsen i Keflavík och tvingades återvända hem med samma flyg.

För en vecka sedan införde Island krav på negativt PCR-test för inresa till Island. Därefter följer ett coronatest vid gränsen följt av fem dagars karantän och ett nytt test. Men det var först i går som polisen på flygplatsen i Keflavík började tillämpa de nya reglerna.

Under de första dagarna var det ingen som bötfälldes eller tvingades resa tillbaka. En av sju resenärer hade då inte följt kravet på PCR-intyg.

En resenär från Amsterdam kunde i går inte visa upp något PCR-prov. Resenären fick därför böta 100 000 isländska kronor vid inresan. Det rörde sig om en isländsk medborgare - och islänningar får enligt lag inte avvisas vid gränsen.

Men flera turister anlände utan giltiga PCR-resultat. De fick inte passera gränsen utan sattes på samma plan tillbaka till Amsterdam.

Statsepidemiologen Þór­ólf­ur Guðn­a­son sade under gårdagens presskonferens att ganska många tackade nej till eller inte ville vaccineras med Astra Zenecas vaccin mot coronaviruset. Men ingen kommer få möjlighet att välja vaccin själv - även om Astra Zenecas vaccin i dagsläget inte ges till personer över 65 års ålder.

Þór­ólf­ur Guðn­a­son sade att skepsisen berodde på missuppfattningar om att Astra Zenecas vaccin skulle vara mindre effektivt och ge större biverkningar. Han ansåg att de tre vaccin som nu används - även Pfizer och Moderna - hade liknande biverkningar. Skillnaden var att Astra Zeneca ofta gav större biverkningar vid första dosen medan det var tvärtom med de andra vaccinen.

Han flaggade för att personer som tackade nej till en viss leverantörs vaccin kunde hamna längst bak i kön.

Under presskonferensen sade han också att det kunde bli aktuellt att slopa kravet på munskydd i vissa miljöer. I stället kan det bli en rekommendation i särskilda situationer.

Nu har totalt 12 376 islänningar fått dubbla doser vaccin mot coronaviruset. Ytterligare 6 699 personer har fått sina första doser.

Inga nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Det var fjärde dagen i följd utan nya fall. En person testade dock positivt för viruset vid gränsen.

Det är nu femton smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas åtta coronapatienter.

Dessutom är 20 personer i karantän och 906 personer i inresekarantän.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson konstaterade under presskonferensen att smittspridningen varit mycket begränsad de senaste veckorna. Därför kommer myndigheterna gå över till veckoliga presskonferenser. Den senaste tiden har pressträffar ordnats måndagar och torsdagar. Nästa tillfälle blir på torsdag i nästa vecka.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Jag kommer främst att sakna att träffa alla människor som jag möter längs vägen som alltingsledamot. Att få ha privilegiet att ha ett skäl att besöka människors arbetsplatser och hem och direkt i blodet få idéer och information om frågor som människor brinner för."

Unnur Brá Konráðsdóttir, som satt i alltinget för Självständighetspartiet mellan 2009 och 2017, skriver på Facebook om beslutet att inte kandidera i höstens alltingsval.

torsdag 25 februari 2021

Största jordskalvet på över 20 år skakar sydvästra Island

Ett jordskalv med magnituden 5,7 skakade sydvästra Island i går. Skalvet inträffade nära berget Keilir norr om Grindavík - men det var så kraftigt att skakningarna kändes så långt bort som i Västfjordarna. Det stora skalvet följdes av över tusen efterskalv. En rad mindre materiella skador har rapporterats. Skalvet var det största i regionen sedan 2000.

I över ett års tid har jordskalven varit ovanligt många och kraftiga på Reykjanes. Länge såg det ut som att stora mängder magma närmade sig ytan vid berget Þorbjörn nära Grindavík - en utveckling som befarades kunna leda fram till det första vulkanutbrottet på halvön sedan 1200-talet.

Klockan 10.05 i går inträffade ett skalv med magnituden 5,7. Jordskalvets epicentrum var sydväst om berget Keilir som ligger mellan Grindavík och Keflavík. Skakningarna var så kraftiga att de kändes över stora delar av västra Island. Rapporter om skalvet kom ända från Ísafjörður i Västfjordarna och Blönduós på norra Island.

Skakningarna var mycket kraftiga även i Reykjavíkområdet. Statsminister Katrín Jakobsdóttir berättade bland annat att foton och konst föll från väggarna i hemmet i Reykjavík.

Alla anställda på Blå lagunen - som ligger nära skalvets epicentrum - fick lämna byggnaderna. Senare visade det sig att stenar fallit på gångvägen fram till badet. Stenras rapporterades även från Keilir och Þorbjörn samt områdena kring Krýsuvík och Kleifarvatn.

Över tusen efterskalv följde under gårdagen. Det största inträffade klockan 10.30 och uppmättes till 5,0. Ytterligare drygt 50 efterskalv hade en magnitud på minst 3. Även flera av efterskalven kändes i hela regionen.

Jordskalven skedde längs en fem mil lång linje från trakterna kring Reykjanestá vid Islands sydvästra spets till områdena vid Bláfjöll. Enstaka större skalv inträffade närmare huvudstadsregionen - bland annat nära aluminiumsmältverket vid Straumsvík i Hafnarfjörður.

Civilförsvaret höjde i går beredskapen på Reykjanes, i huvudstadsregionen och Árnessýsla. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt för att skalv med en magnitud på upp till 6,5 kan inträffa i regionen. I ett pressmeddelande ber de alla att hålla lugnet vid större skalv men samtidigt att säkra föremål som kan falla från väggar och hyllor.

Sent under onsdagskvällen hade den seismiska aktiviteten avtagit även om en rad mindre jordskalv fortsatte att skaka området. Det fanns inga tecken på att jordskalvssvärmen skulle ha någon koppling till magmarörelser och nära förestående vulkanisk aktivitet.

Under natten och den tidiga morgonen fortsatte jordskalvssvärmen. Ett skalv som inträffade 00.53 hade en magnitud på 3,1 och kändes i Grindavík. Klockan 3.26 skedde ett skalv nära Krýsuvík. Det uppmättes till 3,4 och kunde kännas i bland annat Reykjavík.

Det största jordskalvet i går var det kraftigaste i regionen sedan 2000. Då inträffade ett skalv med en magnitud på 5,9 nära Kleifarvatn. Under de närmaste dagarna efter skalvet sjönk vattenståndet i sjön med fyra meter.

Här kan du läsa mer om jordskalven i området.

Dagens citat

"Där i badet fattades beslut om att jag skulle ställa upp i provval. Det var halt om halvt en olycka. ... Jag kan inte som många andra som ger sig in i politiken säga att många hade ringt mig och uppmanat mig. Det bestämdes i badet vid Þingvellir."

Ragnheiður Elín Árnadóttir, tidigare minister och alltingsledamot för Självständighetspartiet, i RÚV om att hon bestämde sig för att satsa på politiken när hon badade i sällskap med vänner i en sommarstuga.

onsdag 24 februari 2021

Resenärer utan PCR-prov tvingas böta 100 000 kronor

Island lättar i dag på en rad av de restriktioner som införts för att bekämpa coronapandemin. Taket för deltagare på sammankomster höjs till 50 personer - och i bland annat butiker, kyrkor och museer får upp till 200 samlas. Samtidigt står det klart att personer som inte kan visa upp ett giltigt PCR-test vid gränsen får böta 100 000 isländska kronor.

Inte heller i går var det någon på Island som testade positivt för coronaviruset. Senast någon visade sig vara smittad utan att redan sitta i karantän var den 1 februari. Vid gränsen var det en resenär som upptäcktes med viruset.

De senaste veckornas låga smittspridning gör nu att Island i dag lättar på en rad restriktioner. Beskedet kom efter gårdagens regeringssammanträde och presenterades av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. De nya reglerna är baserade på rekommendationer från statsepidemiologen Þórólfur Guðnason.

Taket för antalet tillåtna deltagare på sammankomster höjs enligt ett pressmeddelande från 20 till 50 personer. Men i butiker, kyrkor och museer samt på vissa evenemang får 200 personer komma in. Men gränsen utgår från lokalernas storlek. Och gäster ska hålla avstånd och använda munskydd. Gästerna ska också registrera sig med namn, telefonnummer och personnummer.

Även restauranger och andra ställen som har alkoholtillstånd får ta emot 50 gäster. De får dessutom ha öppet till klockan 23 - vilket är en ökning med två timmar. De får dock inte släppa in några gäster den sista timmen. Och klockan 23 ska alla gäster ha lämnat lokalerna.

Badhus och skidområden får släppa in 75 procent av det antal besökare som tillståndet säger. Samma regler gäller för träningsanläggningar - men där finns det ett tak på 50 personer.

Dessutom tillåts åter publik på idrottsevenemang. Gränsen för sittande åskådare är 200 personer. För stående publik är maxantalet 50 personer.

Kravet på att bära munskydd och att respektera tvåmetersregeln blir kvar i de flesta situationer. De nya reglerna gäller till och med den 17 mars.

Även i skolorna lättas restriktionerna på samtliga nivåer. Nu får 150 personer samlas i samma lokal. Om inte deltagarna kan hålla en meters avstånd från varandra ska de använda munskydd. Bestämmelserna i skolorna gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 30 april.

Nu står det också klart att det kan bli ganska dyrt att bryta mot reglerna för isolering och karantän eller att inte ha testat sig för coronasmitta före avresan till Island. De nya bötesbeloppen publicerades i går av riksåklagaren.

Böterna för att inte visa upp ett giltigt PCR-test vid inresan till Island blir 10 000 isländska kronor. Ansvaret ligger helt och hållet på resenären. Det negativa testresultatet ska visas upp redan när resenären går ombord. Men flygbolag har inte rätt att neka någon ombordstigning av det här skälet. En person som väljer att resa utan giltigt test kan ändå räkna med böter.

Lika höga blir böterna för att inte testa sig för coronaviruset enligt de krav som ställs i de befintliga inresereglerna.

Att bryta mot reglerna för karantän efter inresa kan kosta upp till 250 000 kronor. För brott mot regelverket för isolering kan böterna gå på upp till 500 000 kronor.

Regelbrott kan dessutom bli mycket kostsamma för arrangörer. Att överskrida antalet tillåtna besökare, att inte efterleva kravet på munskydd eller att inte upprätthålla tvåmetersregeln kan innebära böter på upp till 500 000 kronor.

En person som inte bär munskydd kan bötfällas med upp till 100 000 kronor. Den som deltar i en sammankomst där det tillåtna antalet besökare överskrids måste böta 50 000 kronor.

Nu är det 17 smittade som hålls i isolering medan 24 är i karantän och 882 är i inresekarantän. På Landspítali i Reykjavík vårdas nio coronapatienter.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Det har varit ganska svårt den här mandatperioden att ha partier som står varandra så nära på varsin sida av linjen - i regering och opposition. Jag anser att det inte alltid har varit särskilt bra. Det är liksom en biprodukt av det här regeringssamarbetet som inte är bra. Det att Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern går hand i hand i vissa frågor är närmast onaturligt."

Andrés Ingi Jónsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om det politiska läget i alltinget - läs mer här.

tisdag 23 februari 2021

Över 10 000 islänningar har vaccinerats mot coronaviruset

Över 10 000 islänningar är nu fullt vaccinerade mot coronaviruset. Ytterligare drygt 6 000 personer har fått sin första dos av vaccin. I veckan kommer närmare 6 000 vårdanställda och personer som har fyllt 80 år att vaccineras. Nästan hälften av dem får sin andra dos. I veckan väntas Island lätta på de restriktioner som nu är i bruk.

I slutet på juni räknar hälsovårdsdepartementet att vaccineringen mot coronaviruset ska vara färdig. Då ska alla islänningar som har fyllt 16 år ha erbjudits vaccin - vilket betyder omkring 280 000 personer. I veckan tas ytterligare ett steg i vaccineringen.

Hittills är det 10 530 personer som är fullt vaccinerade mot viruset efter att ha fått två doser. Dessutom har 6 702 personer fått sin första dos.

I veckan vaccineras ytterligare närmare 6 000 personer. Totalt 3 510 doser av Pfizers vaccin kommer att användas för sjukvårdsanställda och islänningar som har fyllt 80 år. För omkring 2 200 är det andra dosen och för runt 1 300 första dosen.

Inom de närmaste dagarna ska även 2 400 personer - anställda på vård- och sjukhem - få sin första dos av Astra Zenecas vaccin. Det uppger Embætti landlæknis i ett pressmeddelande.

På Island rapporterades inga nya fall av coronasmitta i går. Däremot var det en resenär som testade positivt för viruset vid gränsen.

Nu är det 25 smittade som hålls i isolering. Dessutom är 26 personer i karantän och 967 personer i inresekarantän. På Landspítali i Reykjavík vårdas nio coronapatienter.

Under helgen var det 706 passagerare som landade på flygplatsen i Keflavík. Av dessa var det 543 som kunde visa upp negativa PCR-tester, 54 som hade intyg på genomgången vaccinering mot coronaviruset och 51 som hade intyg på att ha tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

Men 58 resenärer hade inget intyg på PCR-test. Än så länge har myndigheterna inte bötfällt sådana passagerare trots att ett negativt resultat är ett krav för inresa. Skälet är att regelverket ännu inte är färdigt. Civilförsvarschefen Víðir Reynisson sade under gårdagens presskonferens att han räknar med att resenärer kommer att börja bötfällas under veckan.

Statsepidemiologen Þór­ólfur Guðna­son lämnade i söndags två dokument med rekommendationer till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Det gäller skolan - där de befintliga restriktionerna löper ut den 1 mars - och de allmänna reglerna.

Þór­ólfur Guðna­son har inte gått in på några detaljer om rekommendationerna. Under presskonferensen sade han dock att det inte var aktuellt att slopa kravet på munskydd i vissa situationer. Dokumenten kommer att offentliggöras under dagen. De nya reglerna ska träda i kraft inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Som läget är i dag så finns det kanske inte tillräckligt med prover för att påbörja träningen. Men det hade varit mycket smidigt då när vi höll på att hämta den och tänkte börja."

Steinar Gunnarsson, hundtränare vid polisen, i RÚV om att den springer spaniel som anskaffades före jul med avsikten att bli coronahund nu i stället kommer att tränas till narkotikahund.

måndag 22 februari 2021

Islands vaccinationskalender - sista får coronavaccin i juni

I slutet av juni ska vaccineringen mot coronaviruset vara färdig på Island. Då ska omkring 280 000 personer ha vaccinerats. Islänningar i de lägst prioriterade grupperna erbjuds vaccinering i slutet på maj och i juni. Det framgår av den vaccinationskalender som publicerades i fredags. Prognosen har gjorts av hälsovårdsdepartementet.

I fredags rapporterades det första fallet av coronasmitta på Island på en vecka. Den smittade personen var redan i karantän. Även i går rapporterades ett nytt fall - och också denna gång var personen i karantän. Ytterligare en person har testat positivt för viruset vid gränsen.

Det var också i fredags som reglerna för inresa skärptes. Utöver kravet på dubbla coronatester och fem dagars karantän krävs nu ett negativt PCR-test före avresan. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir vill bötfälla resenärer som anländer utan att kunna visa upp ett giltigt testresultat.

Första dagen landade två flyg i Keflavík - ett från Boston med 36 passagerare ombord och ett från Köpenhamn med 75 passagerare. Totalt var det tio resenärer som inte hade något intyg eller hade ett felaktigt intyg. Island godkänner till exempel inte de snabbtester som används i bland annat Danmark.

Eftersom det var första dagen med det nya regelverket var det ingen som bötfälldes. Inte heller under helgen utfärdades några böter. Först i dag kan det bli aktuellt att börja bötfälla resenärer som inte uppfyller kraven.

Under lördagen landade flyg från Warszawa, Amsterdam och Köpenhamn med sammanlagt omkring 400 passagerare. Av dessa var det 20 som antingen inte kunde visa upp något intyg alls eller som hade fel sorts intyg.

Island har också börjat godkänna intyg på vaccinering mot coronaviruset. Men det gäller enbart resenärer från EES-området. Flera amerikanska resenärer har - trots att de har genomgått vaccinering - tvingats följa regelverket med dubbla coronatester och fem dagars karantän.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under fredagens presskonferens att han hoppades att kunna avskaffa karantänen den 1 maj. Då planerar myndigheterna att övergå till ett nytt system för inresa där olika regler gäller för olika resenärer beroende på smittspridningen i hemlandet. För att det ska vara möjligt måste läget enligt Þórólfur Guðnason vara sådant att det räcker med PCR-prov före avresan och ett test vid inresan.

Men han höll inte alls med om att de befintliga inresereglerna skulle vara särskilt hårda. Þórólfur Guðnason ansåg att tiden i karantän inte var särskilt lång och att det inte fanns något förbud mot utlandsresor. Han varnade samtidigt för att det var alldeles för tidigt att utropa någon seger mot pandemin och att förklara landet virusfritt. Island hade ännu inte lyckats besegra coronaviruset.

Regeringen räknar med att vaccineringen mot coronaviruset ska vara klar i slutet på juni. Det framgår av den vaccinationskalender som hälsovårdsdepartementet publicerade i fredags. Till halvårsskiftet ska omkring 280 000 personer ha vaccinerats.

Vaccineringen av sjukvårdsanställda som riskerar att ta emot coronasmittade, personer som bor på äldre- och vårdboenden samt islänningar som har fyllt 90 år är redan avslutad. Den har kommit långt vad gäller andra vårdanställda, ambulanspersonal, polis och brandkår. Och vaccineringen av personer i åldern 80 till 89 år har påbörjats.

Allra sist vaccineras personer i åldern 16 till 59 år som inte tillhör några riskgrupper och som inte jobbar i utsatta yrken. De kommer att vaccineras under andra halvan av maj och juni.

Þórólfur Guðnason lämnade i går nya rekommendationer till Svandís Svavarsdóttir. Innehållet i förslaget är inte känt. Nya regler väntas dock träda i kraft i veckan.

Det har spekulerats i att antalet tillåtna deltagare i sammankomster kommer att utökas från dagens 20 personer. Det kan också bli tillåtet att släppa in fler besökare i exempelvis butiker och på kultur- och idrottsevenemang. Däremot har Þórólfur Guðnason meddelat att han alltjämt vill ha kvar kravet på munskydd i vissa situationer.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Genom denna ökade övervakning är vi medvetna om att till exempel människor tar en taxi ner på stan i Keflavík och hämtas där. Brottsbenägenheten är i många fall ganska bestämd och det är svårt att hantera det."

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson under fredagens presskonferens om de anhöriga som nonchalerar reglerna och hämtar resenärer på flygplatsen i Keflavík - läs mer här.

söndag 21 februari 2021

Nio av tio tror att Samherji har mutat politiker i Namibia

Nio av tio islänningar tror att fiskejätten Samherji har betalat mutor till politiker och tjänstepersoner i Namibia. Men i Akureyri och Dalvík - där företaget har sin bas - är det färre som tror att Samherji har varit inblandat i korruption. Men även här är det en majoritet som tror att anklagelserna stämmer. Det visar en undersökning utförd av MMR på uppdrag av Stundin.

I november 2019 avslöjade RÚV och Stundin hur fiskeföretaget Samherji troddes ha mutat sig till värdefulla fiskekvoter i Namibia. I utbyte för fiskekvoterna slussades mångmiljonbelopp till politiker, tjänstepersoner och partiet Swapo. Dessutom misstänktes Samherji ha ägnat sig åt systematisk penningtvätt.

Misstankarna mot Samherji utreds nu av polis och åklagare. I Namibia har redan flera ministrar och andra ansvariga åtalats för inblandning i korruptionshärvan. På Island pågår alltjämt utredningen mot flera personer i företagets ledning.

På Island drogs också fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson in i skandalen. Han har jobbat åt bolaget, tagit emot bidrag till provvalskampanjer och suttit i styrelsen i nitton år. Trots att han är ansvarig för fiskepolitiken hade han tidigare aldrig betraktat banden till Samherji som jäv. När uppgifterna avslöjades var hans första reaktion att ringa vd:n Þorsteinn Már Baldvinsson och höra hur han mådde.

Hittills har skandalen inte fått några politiska konsekvenser på Island. Men det är troligt att den bidrar till att dagarna i Kristján Þór Júlíussons politiska karriär är räknade. Han är regeringens mest misstrodda minister - vilket sannolikt beror på kopplingarna till Samherji.

Internt inom Självständighetspartiet är det så många som betraktar Kristján Þór Júlíusson som en belastning. Inför provvalen som föregår höstens alltingsval är det många som spekulerar i att han kommer att petas.

Kristján Þór Júlíusson är född i Dalvík. Och det är just där samt i Akureyri - där Samherji har sitt huvudkontor - som färre tror att bolaget har varit inblandat i mutor av politiker och tjänstepersoner i Namibia.

I Akureyri och Dalvík är det enligt Stundin 71 procent som anser att anklagelserna om mutbrott stämmer. Bara 29 procent tror att Samherji inte har betalat mutor till politiker och tjänstepersoner.

I hela landet är det ännu fler som är övertygade om Samherjis skuld. Här svarar hela 92 procent att uppgifterna om korruption är korrekta. Endast 8 procent svarar att de inte tror att Samherji har mutat sig till fiskekvoter i Namibia.

Här kan du läsa mer om Kristján Þór Júlíusson och anklagelserna mot Samherji.

Dagens citat

"Den senaste månaden har mycket få diagnostiserats med smitta här i landet och vi är fortfarande det enda landet i Europa som är helt grönt på den europeiska smittskyddsmyndighetens karta och har varit det sedan slutet av januari. Och vi har fortfarande färst antal smittade per 100 000 invånare i Europa vilket är en situation som vi är tacksamma för. Jag anser att smittskyddsåtgärderna vid gränsen med dubbel testning och fem dagars karantän emellan sedan länge har visat sitt värde. Nu har vi skärpt dessa åtgärder med krav på negativt PCR-test före ankomsten till landet och det har gjorts efter förslag från smittskyddsmyndigheterna."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver på Facebook om Islands hantering av coronapandemin.

lördag 20 februari 2021

Ensam bonde fick matleverans efter två månader

Efter två månaders isolering tog sig räddningstjänsten upp från Valþjófsdalur till Ingjaldssandur i Västfjordarna. Sedan 2001 är Elísabet Anna Pétursdóttir på gården Sæbol den enda som bor kvar året runt. Under vintrarna är hon ofta isolerad flera månader i sträck. Nyligen fick hon hjälp med mat eftersom skafferiet hade börjat sina.

Ingjaldssandur på Önundarfjörðurs södra sida övergavs 2001 - med undantag för Elísabet Anna Pétursdóttir. I tjugo år har hon varit den enda bofasta. Hon arbetar som fårbonde och håller dessutom på med handarbete som hon säljer till besökare om somrarna. Länge bodde hennes son också på Sæból. Men han har nu flyttat till Flateyri på andra sidan fjorden.

Men vintrarna kan bli långa. Vägen till Ingjaldssandur plogas inte under vintermånaderna. Ofta kan den snöa igen redan i november för att inte öppnas förrän i maj. När räddningstjänsten från Flateyri i slutet på januari tog sig fram till Ingjaldssandur från Valþjófsdalur hade hon varit avskuren från omvärlden i två månader.

Elísabet Anna Pétursdóttir berättar i Mannlíf att anledningen till besöket var att det hade börjat bli tomt i skafferiet. Sonen Þór Engholm var en av de frivilliga som var med på färden:
"De kommer över fjället som frälsande änglar med alla de förnödenheter som jag saknar. Pojken stoppade på sig några bananer för den gamla kvinnan men de frös på vägen trots att de var under hans tröja. Men det gör inte så mycket om jag får bananer igen. De har liksom aldrig varit en del av vinterfödan här."
Under vinterhalvåret är kosten inte särskilt varierad. Isoleringen gör att Elísabet Anna Pétursdóttir lever på det hon själv producerar och på varor som har lång hållbarhet. Hon säger i Mannlíf att kosthållningen inte är något som bekymrar henne:
"En gumma äter inte så mycket att det här skulle vara något problem. Om jag skulle vilja ha något exotiskt som grönsaker så finns det inte mycket annat att göra än att sätta sig ned och vänta efter att suget har gått över. Jag har inte växt upp med att äta mycket grönsaker. Här åts rovor ihop med maten in på vintern och så naturligtvis potatis, men grönsakerna var och är Oras ärtor i burk. Den enda lyxen som jag måste ha är choklad. Fast den blir förstörd i skafferiet så mår jag inte bra om jag inte har det till hands."
Här kan du läsa mer om Ingjaldssandur.

Dagens citat

 

"Jag har en hund och Stefán är lite som den andra hunden. ... Vi har varit vänner sedan år 2009. ... Han började komma emot mig och jag klappade honom lite och kliade honom under hakan och då fick han mat i stället. ... Han simmar alltid direkt till mig eftersom han vet att han får mat."

Dykaren Erlendur Bogason i Fréttablaðið om havskatten Stefán som håller till vid Arnarnes i Eyjafjörður och som han både får klappa och ge mat.

fredag 19 februari 2021

Socialdemokraterna rasar efter personstrid i Reykjavík

För första gången på närmare två år är Gröna vänstern större än Socialdemokraterna. Och Gröna vänsterns uppgång kommer samtidigt som stödet för Socialdemokraterna sjunker efter det omstridda valet i Reykjavík av kandidater till nästa alltingsval. Det är också första gången på nästan två år som Gröna vänstern är näst största parti hos MMR.

Ända sedan valet i oktober 2017 har Självständighetspartiet varit störst i opinionen hos MMR. Socialdemokraterna har ofta varit näst störst - medan Piratpartiet, Centerpartiet och Gröna vänstern vid några få tillfällen har varit andra parti.

Nu växer Gröna vänstern med hela 2,6 procentenheter till 13,5 procent. Det gör partiet till mätningens stora vinnare. För första gången på närmare två år är nu Gröna vänstern åter näst största parti på Island.

Socialdemokraterna är mätningens stora förlorare. Stödet sjunker med 2,5 procentenheter till 13,1 procent.

Raset för Socialdemokraterna kommer efter förra lördagens val av kandidater till alltinget. Då klubbades partiets listor till valkretsarna norra och södra Reykjavík. Turerna kring utnämningarna - där flera etablerade namn hamnade långt ned på listorna - visade att det fanns ett utbrett internt missnöje med processen.

Flera tunga namn hoppade av i protest. Samtidigt fick flera nya medlemmar platser högt upp på listorna. Motgångarna i opinionen sammanfaller alltså med den interna debatten - även om det inte är säkert att det är valet av kandidater som ligger bakom förändringarna.

Självständighetspartiet har alltså varit störst i drygt tre år. Nu sjunker dock stödet med 2,2 procentenheter till 22,2 procent.

En annan vinnare är Framstegspartiet som ökar med 2,3 procentenheter till 11,4 procent. Stödet för Piratpartiet är lika stort - men partiet backar med 0,9 procentenheter.

Renässans ökar med 1,8 procentenheter till 10,6 procent. Centerpartiet minskar med 0,6 procentenheter till 8 procent.

Det är alltså sju partier som klarar femprocentsspärren till alltinget. Islands socialistparti minskar med 0,3 procentenheter till 4,1 procent medan Folkets parti tappar 1,3 procentenheter till 3,6 procent.

Ännu längre upp till spärren har Folkfronten med 1 procent - vilket innebär en uppgång med 0,6 procentenheter. Gryning ökar med 0,4 procentenheter till 0,5 procent. Ljus framtid ligger still på 0,4 procent.

Stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet är nu 54,5 procentenheter. Det är regeringens högsta siffra på tio månader - och en ökning med 3,6 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget och här mer om Socialdemokraterna i Reykjavík.

Dagens citat

"Våra marknader är fortfarande mer eller mindre stängda och invånarna uppmanas att hålla sig hemma och inte resa till utlandet. ... Nästan ingen kommer hit för att sitta i karantän. Landet är stängt nu och allt är djupfryst och människor väntar bara på att att vaccineringen går framåt och att det börjar tina på nytt."

Kristófer Oliversson, vd för Centerhotels, i Fréttablaðið om hur ytterst få turister bokar hotell på Island så länge som osäkerheten kring resande och restriktioner är så stor - läs mer här.

torsdag 18 februari 2021

Islänningar utan negativt coronatest får böta vid gränsen

Islänningar på inresa avvisas inte vid gränsen om de inte kan visa upp ett högst 72 timmar gammalt coronatest. I stället får de böta. Men utlänningar kan inte undkomma med böter. Utan ett negativt coronatest gjort före avresan släpps de inte in i landet. Myndigheterna kommer att sätta dem på ett plan tillbaka till hemlandet.

I morgon börjar ännu tuffare regler för inresa till Island att gälla. Kravet på dubbla coronatester och fem dagars karantän efter ankomsten blir kvar. Men vid avresan måste alla resenärer visa upp ett negativt coronatest. Och det får inte vara äldre än 72 timmar.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir sade redan i alltinget i tisdags att inga isländska medborgare kommer att avvisas vid gränsen. Eftersom grundlagen säger att medborgare alltid ska få återvända hem finns det inga juridiska möjligheter att stoppa dem från inresan.

Kravet på ett negativt PCR-test omfattar alltså inte isländska medborgare. De kan inte förhindras inresa till Island. Däremot kommer de att tvingas böta. Beloppet är inte fastslaget än.

Utländska medborgare har inga kryphål i lagstiftningen. Om de lyckas ta sig till Island utan ett negativt svar på ett PCR-test ska de utvisas utan att släppas in i landet. Gränsskyddet på flygplatsen i Keflavík har fått mandat av regeringen att stoppa resenärer som inte efterlever reglerna. Mandatet innebär också att resenärerna kan avvisas vid gränsen.

Inga flygbussar har gått mellan flygplatsen i Keflavík och Reykjavík sedan den 16 januari i år. Samtidigt har bland annat polischefen Víðir Reynisson kritiserat personer som hämtar ankommande resenärer på flygplatsen. För att det ska vara tillåtet måste de därefter sätta sig i karantän.

Han har därför uppmanat anhöriga att ordna mottagandet på annat sätt. Men Víðir Reynisson säger nu i Fréttablaðið att han vill se en lösning där staten går in och täcker förlusterna för flygbusstrafiken. Utan flygbussar är resenärer hänvisade till andra färdsätt som kan vara betydligt dyrare.

För femte dagen i följd rapporterades inga nya fall av coronasmitta på Island i går. Vid gränsen var det sex personer som testade positivt för viruset. Fem av dem hade pågående smittor medan ett test ännu inte har analyserats för antikroppar.

Nu är det 29 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas åtta coronapatienter.

Dessutom är 24 personer i karantän och 912 personer i inresekarantän.

Totalt 7 381 islänningar har nu fått dubbla doser vaccin mot coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Sett till den stora bilden så förändrar inte det här mycket nu när läget är som det är. Så länge som denna femdagars obligatoriska karantän gäller för alla som kommer till landet så kommer inte någon turism igång."

Bjarnheiður Hallsdóttir, ordförande för branschorganisationen Samtök ferðaþjónustunnar, i RÚV om regeringens beslut att skärpa inresereglerna genom att även kräva negativt svar på ett PCR-test inför avresan - läs mer här.

onsdag 17 februari 2021

Island inför krav på negativt coronatest före avresa

På fredag skärper Island reglerna för inresa ytterligare. För att få gå ombord ett flyg eller en färja måste passagerarna visa upp ett negativt coronatest. Resultatet får inte vara äldre än 72 timmar. På Island väntar som tidigare dubbla coronatester och fem dagars karantän. Skärpningen vid gränsen ska göra det möjligare att lätta på restriktionerna i landet.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son­ har länge pekat ut resenärer från utlandet som den största risken för en ny våg av coronasmitta. Han har därför argumenterat för en ytterligare skärpning av inresereglerna. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir valde i går att - med ett undantag - följa hans förslag.

De nya reglerna börjar gälla på fredag. Då krävs resenärer på ett negativt PCR-test för att få gå ombord ett flyg eller en färja till Island. Resultatet får inte vara äldre än 72 timmar. Samma testresultat ska även visas upp vid inresan. Intyget måste vara skrivet på engelska, svenska, danska, norska eller isländska.

Resultatet ska även registreras digitalt före avresan tillsammans med kontaktuppgifter under vistelsen på Island.

Men kravet på testning före avresan förändrar inte de befintliga reglerna. Vid ankomsten till Island väntar ett nytt coronatest följt av fem dagars karantän. Därefter genomförs det andra testet.

Dessutom skärps regelverket för karantän. Den som inte anses ha förutsättningar att tillbringa de fem dagarna i karantän på ett säkert sätt kommer att flyttas till ett boende i myndigheternas regi.

Boende i myndigheternas regi blir också det enda alternativet för personer som visar sig vara smittade av virusstammar som orsakar svårare sjukdomar eller smittar i högre grad.

På en punkt går Svandís Svavarsdóttir emot Þórólfur Guðna­son­. Han ansåg inte att intyg på vaccinering skulle vara skäl till undantag från inresereglerna. Här gör hon alltså en annan bedömning. Resenärer som kan visa att de har vaccinerats mot coronaviruset vid två tillfällen behöver inte genomgå något PCR-test före avresan och testas heller inte på Island.

Den 15 januari i år började Island acceptera intyg för vaccinering mot coronaviruset. Sedan dess har 57 personer visat upp intyg vid inresan. Av dessa har nio underkänts. De har då tvingats till dubbla tester och fem dagars karantän.

Sedan tidigare är även personer som kan visa upp intyg på att ha tillfrisknat från covid-19 undantagna.

De nya reglerna gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 30 april. Þórólfur Guðna­son­s förslag diskuterades under gårdagens regeringssammanträde. Regeringen var enig i beslutet.

Helga Vala Helgadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, ifrågasatte i alltinget i går kravet på PCR-test för isländska medborgare. Grundlagen säger nämligen att medborgare aldrig får nekas inresa i landet.

Svandís Svavarsdóttir gjorde samma tolkning av lagen. Hon hade i går inget svar på hur islänningar utan PCR-test skulle hanteras vid gränsen. Hon sade att hon kunde tänka sig böter till medborgare som anlände utan något testintyg. Hon trodde att böter skulle kunna avskräcka resenärer från att strunta i testet före avresan.

Målet med de skärpta inresereglerna är inte bara att minska risken för smitta från utlandet. Både regeringen och Þórólfur Guðna­son­ anser också att de tuffare reglerna gör det möjligt att lätta på restriktioner i landet. Redan under de närmaste dagarna väntas han vända sig till Svandís Svavarsdóttir med nya rekommendationer.

Inga nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Det var fjärde dagen i följd utan ny smitta innanför gränsen. Och ingen har testat positivt utanför karantän på 27 dagar. Vid gränsen var det två personer som testade positivt för viruset. Bägge hade dock antikroppar.

Nu är det 24 smittade som är i isolering. Ytterligare 20 personer är i karantän och 715 personer i inresekarantän.

På Landspítali i Reykjavík vårdas åtta coronapatienter.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.