lördag 9 januari 2021

Centerpartist: Bönegrupp räddade invånare i Seyðisfjörður

Femton fastigheter förstördes helt eller delvis när flera lerskred drabbade Seyðisfjörður. Men inga människor kom till skada. Förklaringen var att en bönegrupp i Reykjavík samma dag hade bett för orten. Det hävdade Þröstur Jónsson, kommunpolitiker för Centerpartiet. Andra ansåg att den globala uppvärmningen var orsaken - och då förnekade han klimatförändringarna.

Strax före jul drabbades Seyðisfjörður på östra Island av flera lerskred. Efter flera dagar av ihållande regn rämnade sluttningarna ned mot ortens södra sida. Femton byggnader förstördes helt eller delvis. När kommunfullmäktige i Múlaþing diskuterade händelsen beslutade de att flera av tomterna inte skulle få bebyggas på nytt.

Trots den omfattande förödelsen var det inga människor som kom till skada. Þröstur Jónsson, Centerpartiets ledamot i fullmäktige, sade under sammanträdet att det var Gud som hade skyddat invånarna:
"Vi kan tacka försynen. Jag vet inte om det är relevant i frågan men jag hörde om en bönegrupp söderut i Reykjavík som varje morgon ber i en timme. Denna torsdag, den 18 december, kom det mycket starkt till dessa människor - som inte har några band till Seyðisfjörður - att de skulle be för Seyðisfjörður. Och det gjorde de. ... Jag tror att skaparen drog lite i trådarna där."
Þröstur Jónssons teori fick mothugg. Jódís Skúladóttir, ledamot för Gröna vänstern, ansåg i stället att den globala uppvärmningen var en del av förklaringen med höga temperaturer även under vintern. Österlistans Hildur Þórisdóttir stämde in och sade att den globala uppvärmningen var ett faktum. Politiker ville dock inte lyssna på forskarnas larm eftersom det skulle missgynna storföretag.

Men Þröstur Jónsson höll inte med. Han tyckte att det var olämpligt att "lägga till denna välsignade klimatångest ovanpå allt". Han hävdade i stället att det fanns bevis för att medeltemperaturerna hade sjunkit de senaste årtiondena. Att övriga politiker avfärdade hans teorier om bönegruppen såg han som en bekräftelse på att han hade rätt:
"Det var givet att jag skulle hånas och drivas med för att nämna Jesus Kristus. Men det står också i Bibeln att det alltid sker. Det övertygar mig än mer om denna bönegrupp."
Här kan du läsa mer om Seyðisfjörður.