torsdag 7 januari 2021

Dagens citat

"Ingen nation har lyckats skapa den tillväxt som vi så djupt nu behöver för att värna välfärdssystemet utan stora organisationsförändringar och nya steg i det internationella samarbetet. Det internationella samarbetet är också en förutsättning för att vi ska nå de mål vi satt i klimatfrågorna. Utan realistiska åtgärder så kan de bli dyrköptare än viruset."

Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir, ledare för Renässans, skriver i Morgunblaðið att Island behöver fördjupa samarbetet med EU för att klara framtidens utmaningar.