lördag 23 januari 2021

Fack om dom mot skandalkapten - som "en smörgåsstöld"

En lättnad över att kaptenen faktiskt var ansvarig för skandalturen där 22 av 25 i besättningen på trålaren Júlíus Geirmundsson smittades av coronaviruset. Men också förundran över domen där straffet blir böter och fyra månader utan rätt att arbeta som kapten. Så kommenterar fackförbundet Verkalýðsfélag Vestfjarða domen mot kaptenen.

När rättsprocessen mot kaptenen på trålaren Júlíus Geirmundsson inleddes vid Héraðsdómur Vestfjarða i veckan valde han att erkänna brott mot sjömannalagen. Erkännandet innebar att själva rättegången ställdes in. Han dömdes till 750 000 isländska kronor i böter. Dessutom miste han rätten att arbeta som kapten i fyra månader.

Júlíus Geirmundsson angjorde Ísafjörður i mitten på oktober efter tre veckor till havs. En efter en hade besättningen insjuknat - och symtomen pekade på att det rörde sig om covid-19. Trots uppmaningar från läkare att vända tillbaka och testa besättningen valde kaptenen att fortsätta fisketuren.

När trålaren till sist lade till i Ísafjörður testades besättningen. Då hade 22 av 25 personer ombord smittats av coronaviruset.

Såväl kaptenen som rederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör i Hnífsdalur försökte inledningsvis tona ned händelsen. De hävdade att det hela tiden funnits en dialog med myndigheterna och att sjukdomsfallen överdrivits. De ville heller inte medverka i den sjöförklaring som drevs igenom av fem fackförbund.

Kaptenen kovände alltså i domstolen. Brott mot sjömannalagen kan ge fängelse i upp till två år - och fyra år om brottet betraktas som grovt.

Verkalýðsfélag Vestfjarða skriver i ett uttalande att det är en lättnad för de berörda besättningsmännen att kaptenens ansvar för smittspridningen ombord har fastslagits. De flesta av dem har också tillfrisknat även om några alltjämt har vissa symtom:
"Besättningsmän som har haft kontakt med förbundet ställer sig mycket frågande till att de har genomgått en period där de trodde att deras liv och hälsa var hotad för att se att straffet som kaptenen döms till inte är olikt straffet för en smörgåsstöld på Krónan."
Fackförbundet att kaptenens felaktiga beslut dessutom orsakade stora samhälleliga och ekonomiska skador. Det har även skadat regionen Västfjordarnas anseende. Det beskrivs dock som "misstag och omdömesbrist" och inte som ett uppsåtligt brott.

Här kan du läsa mer om domen mot kaptenen på Júlíus Geirmundsson.