fredag 22 januari 2021

Island godkänner två nya könsneutrala förnamn

Regn och Frost har godkänts som förnamn av Mannanafnanefnd. Det är de två första förnamnen som redan från början klassas som könsneutrala och kan bäras av vilket kön som helst. Bägge namnen är dessutom ord som har neutrum som grammatiskt genus. I praktiken är beslutet en följd av att Island under 2019 införde ett tredje kön.

Mannanafnanefnd är den isländska nämnd som avgör om nya för- och mellannamn ska tillåtas. Godkända namn listas i mannanafnaskrá, en förteckning över förnamn som inte kräver någon särskild ansökan till myndigheterna. Namnen är indelade i kvinno- och mansnamn.

Nämnden tolkade länge namnlagen som att ett förnamn bara kunde användas av ena könet. Om ett namn till exempel redan var godkänt för män kunde det inte bäras av kvinnor eftersom nämnden sade nej.

Den synen dominerade fram till 2013. Då var det Blær Bjarkardóttir som fick rätten till sitt förnamn efter att ha stämt isländska staten. Hon döptes just till Blær - och det var först efter ceremonin som prästen och föräldrarna upptäckte att namnet inte var tillåtet. Blær var nämligen registrerat som pojknamn.

Under rättegången kunde de visa att det fanns hävd för Blær även som kvinnonamn. Héraðsdómur Reykjavíkur ansåg att omständigheterna var speciella och att hennes rätt till sitt förnamn vägde tyngre än statens intresse av att upprätthålla den befintliga tolkningen av namnlagen.

Blær blev därmed unikt. Det var ett förnamn som kunde ges till både män och kvinnor.

Sedan dess har en rad andra namntvister prövats i domstol. I takt med att staten har förlorat gång på gång har också Mannanafnanefnd börjat tolka namnlagen annorlunda. Den godkänner nu vissa namn som inte hade tillåtits före den historiska domen gällande Blær.

Än så länge har inte namnlagen förändrats. I alltinget ligger nu ett förslag från justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir om en omfattande liberalisering av bestämmelserna. Hon vill dessutom lägga ner Mannanafnanefnd.

Mannanafnanefnd klassar fortfarande förnamn som kvinno- eller mansnamn. Men i praktiken har den uppdelningen luckrats upp. När Island 2019 införde ett tredje kön ställdes det inte något krav på att en person som ändrade juridiskt kön också ändrade namn. Därmed kunde alltså en man bära ett kvinnonamn och en kvinna ett mansnamn.

Nu har Mannanafnanefnd för första gången godkänt förnamn som redan från början är könsneutrala: Frost och Regn. Bägge har neutrum som grammatiskt genus.

Frost och Regn är förnamn som ansluter till en tradition av isländska namn bildade till olika naturfenomen - som Sól (Sol), Máni (Måne), Stjarna (Stjärna), Dagur (Dag), Nótt (Natt) och Stormur (Storm). Men Frost och Regn är alltså neutrum. Sól, Stjarna och Nótt är grammatiskt femininum medan Máni, Dagur och Stormur är maskulinum.

Den första bäraren av namnet Regn är Regn Sólmundur Evudóttir. Hen säger i Fréttablaðið att införandet av ett tredje juridiskt kön bör följas av en anpassning av namnskicket:
"Jag hade väntat med att ändra namnet väldigt länge eftersom jag var så rädd för att Mannanafnanefnd skulle avslå det. ... Vi har så många väldigt vackra namn och möjliga namn som passar alla kön och det är synd att inte utnyttja det - i synnerhet med den nya lagen om könsneutral registrering."
Mannanafnanefnd har nu registrerat Regn och Frost som könsneutrala namn. Än så länge listas dock bara förnamn i den traditionella uppdelningen i kvinno- och mansnamn.

Här kan du läsa mer om införandet av ett tredje köns inverkan på isländskt namnskick.