söndag 3 januari 2021

Mjölkbonde på Rauðasandur utan vinteröppen väg

Mjölkbilen har svårt att ta sig fram till den enda mjölkbonden på Rauðasandur under vintrarna. Men kommunen Vesturbyggð kan inte räkna med något nytt ekonomiskt stöd för att hålla vägen öppen. Det är helt enkelt inte tillräckligt mycket trafik på vägen för att Vegagerðin ska ploga den. Kommunen får därför fortsätta betala halva kostnaden för snöröjning.

På Rauðasandur i Västfjordarna finns Islands kanske mest avlägset belägna gård med kor. Men att vara mjölkbonde på Rauðasandur är inte okomplicerat. Vägen sträcker sig över en hed som övergår till en brant och smal serpentin ned mot låglandet. Även under somrarna kan det vara en utmaning att navigera sig upp och ned med lastbil.

Mejeriet Mjólkursamsalan har nu vänt sig till kommunen Vesturbyggð med önskemål om bättre underhåll av vägen under vintern. Snö och is gör den svårframkomlig.

Vesturbyggð vände sig i sin tur till kommun- och kommunikationsdepartementet samt myndigheten Vegagerðin. Förhoppningen var att staten skulle skjuta till pengar till snöröjning. Men svaret är nej.

Vägen till Rauðasandur börjar vid ett vägskäl på sträckan ut till Örlygshöfn. Vägen till Örlygshöfn plogas måndagar och fredagar. Eftersom den sträckan bara används av 75 fordon om dagen under vintern ska den enligt regelverket inte snöröjas eller halkbekämpas mer än två gånger i veckan. Följaktligen kan inte heller vägen till Rauðasandur få mer underhåll.

I dag är sträckan till Rauðasandur klassad som en väg som inte får något underhåll alls under vintern. Vegagerðin kan ploga vägen på förfrågan - men då måste kommunen Vesturbyggð stå för halva kostnaden.

Kommunstyrelsen skriver i ett uttalande att det begränsade underhållet är bekymmersamt och att det har negativ inverkan för näringslivet och boende i regionen. Vesturbyggð kommer dock att fortsätta stå för halva kostnaden när vägen öppnas så att mjölkbilen ska kunna ta sig fram.

Här kan du läsa mer om Rauðasandur.