tisdag 26 januari 2021

Nio partier över spärren till alltinget

Nio partier klarar nu femprocentsspärren till alltinget. Om det hade varit val i dag hade de fått dela på 63 mandat - och det hade inte varit möjligt att bilda en majoritetsregering med mindre än tre partier. Då måste dessutom de två största partierna - Självständighetspartiet och Socialdemokraterna - gå i koalition. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir.

I valet till alltinget i oktober 2017 var det åtta partier som tog sig över femprocentsspärren. Det var första gången i Islands historia som så många partier valdes in i alltinget. Men i valet om åtta månader kan det bli ett nytt rekord. I dagsläget är det nio partier som klarar spärren.

Både Folkets parti och Islands socialistparti har balanserat på spärren hela mandatperioden. Men i den senaste mätningen från Maskína tar bägge klivet över - även om avståndet inte är större än att den ryms inom den statistiska felmarginalen.

Självständighetspartiet är största parti med 21,3 procent. Därefter följer Socialdemokraterna med 17,1 procent, Gröna vänstern med 13,2 procent, Renässans med 11,3 procent, Piratpartiet med 10,5 procent, Framstegspartiet med 9,5 procent, Centerpartiet med 6,6 procent samt Folkets parti och Islands socialistparti med 5,3 procent var.

För att bilda en majoritetsregering krävs att minst tre partier går ihop. Och minst ett av dem måste vara Självständighetspartiet eller Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna har redan uteslutit Självständighetspartiet som en tänkbar koalitionspartner. För att bilda majoritet utan något av dessa två partier måste minst fem andra partier samarbeta.

I dag är det enligt Vísir 39 procent som är nöjda med den sittande koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet medan 25 procent är missnöjda. Bara 15 procent är nöjda med oppositionens arbete medan 32 procent inte är nöjda.

I den senaste väljarbarometern från MMR hamnar däremot både Folkets parti och Islands socialistparti på andra sidan spärren - men inte heller här är avståndet längre än att det ligger inom den statistiska felmarginalen.

I förra mätningen klarade bägge partierna spärren. Men nu backar Folkets parti med 1,3 procentenheter till 4,9 procent och Islands socialistparti minskar med 0,6 procentenheter till 4,4 procent.

Störst är Självständighetspartiet med 24,4 procent, en tillbakagång med 2,7 procentenheter. Därefter följer Socialdemokraterna med 15,6 procent (+1,8), Piratpartiet med 12,3 procent (-1,5), Gröna vänstern med 10,9 procent (+3,3), Framstegspartiet med 9,1 procent (+1,5), Renässans med 8,8 procent (-0,7) och Centerpartiet med 8,6 procent (+1,6).

Långt bort från spärren befinner sig Folkfronten med 0,4 procent (-0,2), Ljus framtid med 0,4 procent (oförändrat) och Gryning med 0,1 procent (-0,3).

Det är nu 50,9 procent som stödjer koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Stödet har dalat med 0,9 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.