tisdag 5 januari 2021

Tre gamla och multisjuka dog veckan efter vaccinering

Tre personer som vaccinerades mot coronaviruset har avlidit. Men alla tre var personer i hög ålder med underliggande sjukdomar. Rúna Hauksdóttir Hvannberg, generaldirektör för Lyfjastofnun Íslands, säger i Morgunblaðið att det inte finns något som tyder på att vaccinet skulle ha försämrat deras hälsa. Bland vårdpersonal är det inga som har fått allvarliga biverkningar.

I mellandagarna vaccinerades knappt 5 000 personer mot coronaviruset. Nu har tre av dem avlidit. Det uppger Rúna Hauksdóttir Hvannberg, generaldirektör för Lyfjastofnun Íslands, i Morgunblaðið. Men hon säger att inget pekar på att det finns något samband mellan vaccineringen och dödsfallen:
"Vi måste förstå att i den första vaccineringen så vaccineras de allra sjukaste och äldsta människorna. Det här är mycket gamla individer med underliggande sjukdomar."
Myndigheten hade i går fått tolv rapporter om biverkningar efter den första etappen av vaccinering. Inga andra biverkningar har klassats som allvarliga. Enligt Rúna Hauksdóttir Hvannberg rör det sig främst om viss ömhet på stället för själva sticket. Från vårdanställda har det enbart kommit rapporter om mindre biverkningar.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason säger till RÚV att dödsfallen ska granskas. Bland annat kommer deras läkare att få redogöra för deras hälsotillstånd.

Þórólfur Guðnason räknar med att nästa leverans av Pfizers vaccin mot coronaviruset kommer den 21 januari. De doserna ska räcka till 1 500 personer. I nästa etapp ska bland annat alla personer som har fyllt 70 år vaccineras.

På Island rapporterades i går tio nya fall av coronasmitta. Tre av de smittade var inte redan i karantän. Ytterligare tretton personer testade positivt vid gränsen.

Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att den brittiska virusstam som tros vara särskilt smittsam nu har upptäckts vid sjutton tillfällen. Sexton har varit vid gränsen - men en vid provtagningen inne i landet. Den smittade hålls nu i isolering.

Þórólfur Guðnason beskrev det som att myndigheterna övervakade dem som smittats av den brittiska virusstammen med mikroskop. Myndigheterna har noggrannare uppföljning för att vara säkra på att de inte skulle föra smittan vidare.

Nu är det 101 smittade som hålls i karantän. På Landspítali i Reykjavík vårdas 22 coronapatienter.

Dessutom är 131 personer i karantän och 1 441 personer i inresekarantän.

Strax före klockan 14 i söndags kom polis till Landakotskirkja i Reykjavík. Där hölls mässan på polska på att avslutas. Polisen räknade till 51 personer som gick ut genom huvudentrén - medan andra besökare använde sidoutgångarna.

Det var andra gången under julhelgen som just Landakotskirkja släppt in för många besökare. Det högsta tillåtna antalet deltagare vid sammankomster som gudstjänster är tio personer.

Efter första tillfället skrev David B. Tencer, katolska kyrkans, i ett uttalande att de följde alla coronarestriktioner. Men så var det alltså inte. Patrick Breen, biskopens ställföreträdare, sade till RÚV att det inte var aktuellt att räkna besökarna. Det kunde inte heller bli aktuellt att avvisa besökare från kyrkan:
"Jag tycker själv att om vi respekterar tvåmetersregeln och människor har andningsskydd så är det helt okej att vara upp till femtio."
Men inte heller vid det här tillfället upprätthölls tvåmetersregeln. Och det var bara en minoritet av besökarna som använde mask.

David B. Tencer skrev i går i ett pressmeddelande att helgens gudstjänster ställs in. Skälet är att det inte är möjligt att genomföra dem och samtidigt inte bryta mot coronarestriktionerna. Men han ifrågasätter samtidigt reglerna och hävdar att de drabbar just katolska kyrkan särskilt hårt.

Polisen utreder nu bägge fallen. Rögnvaldur Ólafsson, biträdande civilförsvarschef, säger till Vísir att katolska kyrkan inte har sökt om undantag för att släppa in fler än tio besökare. Han befarar också att den här typen av stora sammankomster kan leda till ökad smittspridning:
"Man blir först och främst ledsen när man får sådana nyheter oavsett det enskilda fallet. Allmänt är det tråkigt när människor inte vill spela. med. Det är definitivt känt vad vi gör och varför vi gör det. Det pågår en pandemi och vi försöker stoppa den."
Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.