torsdag 21 januari 2021

Vill göra det olagligt att förneka förintelsen

Att förneka förintelsen ska inte längre vara lagligt. Det anser socialdemokraten Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Tillsammans med nio andra alltingsledamöter står hon bakom ett förslag om att kriminalisera yttranden där naziregimens massmord under andra världskriget förnekas. Brottet ska kunna ge upp till två års fängelse.

Socialdemokraten Rósa Björk Brynjólfsdóttir var nyligen initiativtagare till ett förslag om att Island skulle börja högtidlighålla förintelsens minnesdag den 27 januari varje år. Men ett av remissvaren ledde till ett historiskt ingripande från alltingets talman Steingrímur Jóhann Sigfússon.

För första gången valde han att avpublicera remissvaret från alltingets webbplats. Skälet var att skribenten förnekade förintelsen. Steingrímur Jóhann Sigfússon befarade att delar av texten skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Därför fick ledamöterna bara en utskrift av remissvaret innan förslaget behandlades i nämnden.

Inför beslutet rådgjorde Steingrímur Jóhann Sigfússon med jurister. Alltinget fick beskedet att det i övriga EES-länder redan var förbjudet att förneka förintelsen. Detta var dock inte korrekt eftersom det i Sverige inte finns något formellt förbud. Det behöver heller inte klassas som hets mot folkgrupp.

Ungefär samtidigt annonserade förlaget Betaíota om Tröllasaga tuttugustu aldarinnar, en isländsk översättning av Arthur R. Butz The Hoax of the Twentieth Century. Boken är ett av de mest spridda verken där förintelsen förnekas. Ingen liknande bok har tidigare utkommit på Island.

Nu vill Rósa Björk Brynjólfsdóttir kriminalisera förnekande av förintelsen. Hon är initiativtagare till det förslag som undertecknats av ytterligare sju socialdemokrater, politiske vilden Andrés Ingi Jónsson och Renässans Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.

Förslaget går ut på att den som förnekar den nationalsocialistiska regimens folkmord under andra världskriget kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Enligt den föreslagna lagtexten är det inte enbart förnekelse som ska kriminaliseras. Även att förminska, rättfärdiga eller stödja förintelsen ska vara brottsligt.

Lagen ska gälla alla typer av yttranden - såväl tryckta och muntliga som uttalanden som fälls i samband med konstnärliga yttringar samt publiceras i sociala medier. Men för att yttranden ska vara olagliga ska de vara offentliga. Lagen ska alltså inte gälla sådant som sägs i privata sammanhang mellan ett fåtal personer.

I förslaget poängterar undertecknarna att det i vissa sammanhang är tillåtet att inskränka den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Ett förbud mot att förneka förintelsen anses ligga inom dessa ramar. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har godkänt liknande lagar i andra länder.

Bakgrunden till förslaget är växande antisemitism i Europa. Det är därför viktigt att inte möjliggöra sådan historieförfalskning som kan leda till att andra världskrigets förföljelser upprepas.

Här kan du läsa mer om det avpublicerade remissvaret om förintelsens minnesdag.