onsdag 27 januari 2021

Vill inte införa utegångsförbud i isländsk smittskyddslag

Utegångsförbud och tvångsvaccinering vid gränsen. Det är två avgörande punkter i förslaget till ny isländsk smittskyddslag. Men välfärdsnämnden vill inte införa dessa tvingande bestämmelser. Innan hälsovårdsministern får så omfattande befogenheter anser ledamöterna att förslaget behöver diskuteras mer.

I slutet på november presenterade hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir ett förslag till ny smittskyddslag. Syftet är att ge den ansvariga ministern nödvändiga befogenheter att agera inför hotet om en samhällsfarlig sjukdom. De föreslagna åtgärderna är mer långtgående än den nuvarande smittskyddslagen.

Men välfärdsnämnden vill göra flera förändringar av förslaget. Ledamöterna är eniga - och det är på två avgörande punkter som de efterlyser mer diskussion innan det eventuellt görs några justeringar.

Förslaget ger Svandís Svavarsdóttir möjlighet att införa utegångsförbud i "absoluta nödsituationer". Åtgärden ska kunna användas för att stoppa smittspridning av en sjukdom som är så farlig att den hotar samhället.

Enligt förslaget ska även resenärer kunna tvingas till vaccinering mot en smittsjukdom vid gränsen. Redan i dag är det enligt smittskyddslagen tillåtet att besluta om tvångsvaccinering. Det har dock inte varit aktuellt att använda den bestämmelsen i samband med coronapandemin. Regeringen anser att frivillighet är bättre och att tvång i dagsläget är ett för radikalt steg.

Välfärdsnämnden säger alltså nej på dessa två punkter. Därmed är det också sannolikt att de inte kommer att ingå i det slutliga förslaget som alltinget får ta ställning till.

Dessutom vill de införa en skyldighet för hälsovårdsministern att informera alltinget i samband med en epidemi. Om den har varat i två månader måste ministern redogöra för läget för alltinget. Därefter ska ett sådant informationsmöte hållas minst en gång i månaden.

Svandís Svavarsdóttir rapporterade i går för Islands vaccinering mot coronaviruset. Under februari räknade hon med att 67 000 vaccindoser skulle levereras - varav 43 000 från Pfizer, 14 000 från Astra Zeneca - som dock ännu inte har fått tillstånd - och 10 000 från Moderna. Doserna räcker till 33 500 personer.

Hon sade också att hon utgår från att en majoritet av den vuxna befolkningen kommer att ha vaccinerats vid halvårsskiftet. När riskgrupperna har vaccinerats räknar hon med att många restriktioner ska kunna lättas.

Lyfjastofnun meddelade i går att en åttonde person avlidit efter att ha vaccinerats mot coronaviruset. De sju tidigare dödsfallen tros inte ha något samband med vaccineringen. I det här fallet rörde det en person bosatt på ett vårdboende.

Embætti landlæknis har nu börjat utfärda vaccinintyg för personer som har vaccinerats mot coronaviruset två gånger. Samtidigt har statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son uppmanat personer att sluta mejla myndigheterna med begäran om att få gå före i vaccinationskön. Han sade att de mest behövande skulle hamna längst bak i kön om alla önskemål skulle beviljas.

Den senaste veckan har bara elva nya fall av coronaviruset rapporterats på Island. Under samma period har 34 resenärer testat positivt för viruset vid gränsen.

Nu är det 59 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas 16 coronapatienter. Dessutom är 53 personer i karantän och 842 personer i inresekarantän.

Totalt 4 789 islänningar är nu färdigvaccinerade mot coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.