måndag 1 februari 2021

Dagens citat

"Han kommer att bli helt återställd. ... Hajarter på dessa breddgrader attackerar inte människor. Och i det här fallet skulle fisken kastas överbord och då blir besättningsmannen nafsad på."

Stefán Friðriksson, vd för Ísfélag Vestmannaeyja, i Vísir om en sjöman på trålaren Sigurður som blev biten av en sillhaj som de fått som bifångst och skulle slängas tillbaka i havet.