söndag 21 februari 2021

Dagens citat

"Den senaste månaden har mycket få diagnostiserats med smitta här i landet och vi är fortfarande det enda landet i Europa som är helt grönt på den europeiska smittskyddsmyndighetens karta och har varit det sedan slutet av januari. Och vi har fortfarande färst antal smittade per 100 000 invånare i Europa vilket är en situation som vi är tacksamma för. Jag anser att smittskyddsåtgärderna vid gränsen med dubbel testning och fem dagars karantän emellan sedan länge har visat sitt värde. Nu har vi skärpt dessa åtgärder med krav på negativt PCR-test före ankomsten till landet och det har gjorts efter förslag från smittskyddsmyndigheterna."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver på Facebook om Islands hantering av coronapandemin.