onsdag 3 februari 2021

Dagens citat

"Jag har aldrig och kommer aldrig att använda Nanna-namnet. Namn är en stor del av människors självbild och personlighet - i synnerhet för vuxna människor."

Hópe Nanna Knútsson, som flyttade till Island från USA 1974, i RÚV om den namnlag som mellan 1952 och 1995 tvingade personer att ta ett isländskt namn - i hennes fall Nanna - för att kunna få isländskt medborgarskap.