tisdag 9 februari 2021

Dagens citat

"Allt är naturligtvis möjligt men det är mycket dyrt att försöka åstadkomma total täckning överallt på landets riksvägar eller på alla platser i landet som vi vill ha täckning."

Þorleifur Jónasson, avdelningschef på Póst- og fjárskiptastofnun, i RÚV om hur det i delar av Västfjordarna inte finns mobiltäckning längs de mest trafikerade vägarna.