söndag 7 februari 2021

Polisen: Liten risk för terrordåd på Island

Risken för terrordåd på Island är liten. Den bedömningen gör polisen i en rapport. Men det kan inte uteslutas att Island skulle bli mål för terrorister - även om det inte finns några sådana kända planer i dagsläget. Inte heller finns det några kända militanta islamister i landet. Däremot noterar polisen att Nordiska motståndsrörelsen numera har en aktiv avdelning på Island.

Sedan 2008 har Island rankats som världens fredligaste land i Global Peace Index. Inga terrorattentat har genomförts på isländsk mark. På Island finns heller inga personer som offentligt förespråkar terror som metod.

Islands geografiska läge bidrar till att risken för terrordåd bedöms som liten. Men det betyder enligt polisens årliga bedömning inte att terrorhotet kan försummas. Terrorister tenderar i allmänhet att rikta in sig på mål med koppling till större nationer. I Reykjavík finns dock ett antal ambassader som skulle kunna vara potentiella mål för terrorister - som USA, Storbritannien och Frankrike.

Polisen listar flera svaga punkter i terrorskyddet. Trots att Island är en av Schengen-områdets yttre gränser är övervakningen bristfällig. Polisen saknar resurser att arbeta förebyggande. Och polisen har dessutom begränsad erfarenhet av att övervaka och ingripa mot våldsbejakande grupper.

På Island finns inga kända våldsbejakande islamister. Inte heller finns det några uppgifter om att islänningar skulle ha anslutit sig till Islamiska staten. Men det finns alltid en risk för att terrorister skulle ta sig in i landet som asylsökande.

Nordiska motståndsrörelsen har sedan några år tillbaka en aktiv avdelning på Island. Polisen skriver i rapporten att organisationen enligt svenska och norska kollegor betraktas som våldsbejakande. Aktiviteter som exempelvis utdelning av flygblad samt uppsättning av klistermärken och affischer kännetecknas enligt polisen av ett budskap som klassas som "hat mot utlänningar, asylsökande och judar".

Organisationen strävar enligt polisen efter att motarbeta myndigheters och beslutsfattares hållning i bland annat flyktingfrågor. Nordiska motståndsrörelsen riktar enligt rapporten även hat mot EU. Samtidigt strävar de efter internationellt samarbete med grupperingar med liknande åsikter.

Här kan du läsa mer om islänningarnas farhågor för terrorism.