fredag 30 april 2021

Dagens citat

"Seglingar till Europa kommer till stor del att flytta hit till Þorlákshöfn. Det är vår tro. Vi baserar det på att det inte bara är effektivare. Det skiljer omkring ett dygn i segling till Europa mellan att segla till Þorlákshöfn eller till huvudstadsregionen. Dessutom blir koldioxidavtrycket mycket mindre."

Elliði Vignisson, kommunchef i Ölfus, i RÚV om förhoppningarna på att utbyggnaden av hamnen i Þorlákshöfn ska göra att en stor del av fartygstrafiken flyttar dit.