lördag 13 mars 2021

Dagens citat

"Om det börjar att eruptera på ett visst ställe så är det i allmänhet bara i samtalet mellan människor - forskare och medier - som något namn myntas och etablerar sig. Det är parterna som är inom ett visst skotthåll för att namnge saker som sedan får en viss hävd."

Einar Sveinbjörnsson, meteorolog vid Veðurstofa Íslands och vice ordförande i ortnamnsnämnden Örnefnanefnd, i Morgunblaðið om tänkbara namn på ett eventuellt vulkanutbrott på Reykjanes - men där han utesluter Sund­hnjúkagígaröð í Þrá­ins­skjald­ar­hrauni som cirkulerat på nätet i syftet att driva med utlänningar.