lördag 20 mars 2021

Dagens citat

"Piratpartiet hade en väldig särställning. De lade stor vikt vid demokrati i digitaliseringens tid och var det enda partiet med människor som hade teknisk kunskap för att förstå hur lagstiftning kan ha stor inverkan på våra medborgerliga rättigheter utan att människor egentligen är medvetna om det."

Birgitta Jónsdóttir, grundare av och tidigare alltingsledamot för Piratpartiet, i RÚV om partiets historia och utveckling.