fredag 5 mars 2021

Dagens citat

"Klippan är en internationellt viktig havsfågelkoloni och där finns en av de största tordmulekolonierna i världen och omkring hälften av det isländska beståndet. Det har varit en ökning av turister ut till klippan de senaste åren och därför är det mycket angeläget att kunna styra trafiken med precision och utveckla tillsynen över området. Min förhoppning är att både fåglar och människor ska kunna njuta av området för all framtid."

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson i ett uttalande om beslutet att fridlysa fågelklippan Látrabjarg.