tisdag 9 mars 2021

Dagens citat

"Vi diskuterar ofta kommunikationsfrågor i huvudstadsregionen och jag tror att de flesta är överens om att vi behöver göra en storsatsning i det området. Jag har talat för det sedan jag engagerade mig i politiken. Men tänker vi på säkerhetsfrågor när vi diskuterar kommunikationsfrågorna? Reykjavík är till stor del byggt på ett näs med stora trafikpulsådror västerut. Är det inte förnuftigt att utöka vägarna in och ut ur staden? Bland annat av säkerhetsskäl."

Guðlaugur Þór Þórðarson, utrikesminister och alltingsledamot för Självständighetspartiet, skriver på Facebook att det bör finnas fler leder in och ut ur Reykjavíkområdet om regionen skulle behöva evakueras på grund av vulkanutbrott.