lördag 27 mars 2021

Invånare får föreslå namn på nytt isländskt lavafält

Invånarna i Grindavík ska rådfrågas om namnet på det lavafält som nu växer fram i Geldingadalir. Deras förslag kommer att behandlas av kommunen - och ett av dem väljs därefter ut för att godkännas av kultur- och utbildningsministern. Men alltingsledamoten Vilhjálmur Árnason har redan bestämt sig. Han vill kalla lavaområdet Fagrahraun.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i över en vecka. I inledningen var lavaflödet så litet att många trodde att utbrottet skulle bli kortvarigt. Men nu tyder det mesta på att lavan kommer från ett djup på 17 till 20 kilometer. Och den typen av utbrott - som skapar sköldvulkaner - kan pågå i flera år.

Än så länge håller sig lavan i Geldingadalir - en dal som omges av fjäll. I den här takten kan den dock nå över branterna om en vecka eller två. Vid den största kratern är lavatäcket nu omkring 25 meter tjockt.

Geldingadalir ligger i Grindavík. Kommunen har nu bestämt sig för att vända sig till invånarna för att få in namnförslag på lavafältet. Fullmäktige kommer så småningom att besluta om ett namn som skickas till kultur- och utbildningsministern för godkännande. I den här typen av processer kopplas också ortnamnsnämnden Örnefnanefnd in.

I folkmun används redan ofta Geldingahraun och Geldingadalshraun - två namn som tar fasta på platsen för utbrottet med tillägget hraun, 'lava'. Skämtsamt har lavaområdet även kallats Litla-Hraun, 'lillava', vilket även är namnet på Islands högsäkerhetsfängelse. I takt med att lavafältet växer ökar dock sannolikheten för att det förslaget ska kännas missvisande.

Vilhjálmur Árnason, alltingsledamot för Självständighetspartiet, är bosatt i Grindavík. Han tog upp namnfrågan i alltinget i veckan. Han förespråkade Fagrahraun, 'vackerlava'. Namnet anknyter till Fagradalsfjall, ett fjäll som omger Geldingadalir. Men han ansåg att Fagrahraun också var lämpligt eftersom lavaflödet är vackert att beskåda och att det inte hotar bebyggelse.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Foto: Landhelgisgæslan