tisdag 2 mars 2021

Jordskalv på Reykjanes kan vara magmarörelser

En ny magmagång kan vara på väg att bildas i närheten av Fagradalsfjall på sydvästra Island. Den slutsatsen drar civilförsvarets vetenskapliga råd efter att ha analyserat nya satellitbilder på området. Rörelserna i jordskorpan är större än förväntat - och den troligaste förklaringen är magmarörelser. Därmed ökar också sannolikheten för ett vulkanutbrott.

Den jordskalvssvärm som började på Reykjanes i onsdags fortsatte under gårdagen med oförminskad intensitet. Bara under måndagen registrerades över 2 000 jordskalv i området. Totalt har drygt 12 000 skalv noterats sedan i onsdags.

Det kraftigaste skalvet i går hade en magnitud på 5,1 och inträffade klockan 16.35. Det kändes i stora delar av sydvästra Island. Ytterligare tre skalv hade en magnitud på minst 4.

Aktiviteten fortsatte under natten. Under tisdagens första timmar registrerades tre skalv över 4. Det största inträffade klockan 3.05 och uppmättes till 4,6. Skakningarna var tillräckligt kraftiga för att kännas från Hemön i söder till Hella i öster.

Tidigare har myndigheterna inte gjort någon koppling mellan jordskalven och vulkanisk aktivitet. Skalven troddes ha berott på kontinentalplattornas rörelser. Men nya satellitbilder gör att civilförsvarets vetenskapliga råd nu gör en annan analys av utvecklingen.

Rörelserna på ytan är enligt satellitbilderna betydligt större än vad myndigheterna trodde. Den troligaste förklaringen är magmarörelse. Det uppger Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande.

Än så länge rör det sig om förmodade magmarörelser på stora djup. Förändringarna på ytan beror förmodligen på underjordiska magmagångar som bildas när magma tränger uppåt och närmar sig jordskorpan. Rörelserna är tydligast i trakterna kring Fagradalsfjall - som också är det område där majoriteten av skalven har sina epicentrum.

Magman på Reykjanes finns troligen på ett djup av sju till nio kilometer. För att risken för ett vulkanutbrott ska bli överhängande behöver den sannolikt stiga till ett djup av fyra kilometer.

Om teorin stämmer ska onsdagens jätteskalv - som uppmättes till 5,7 - ha varit startskottet för magmagångens uppkomst. Den ska därefter ha expanderat i jordskorpans nedre skikt i takt med jordskalven.

Att det sannolikt rör sig om magma innebär också att risken för ett vulkanutbrott ökar. Civilförsvaret listar nu ett lavautbrott som ett av de tänkbara scenarierna. Ett sådant utbrott skulle troligen inte utgöra något hot mot bebyggelse.

Däremot skulle giftiga vulkangaser kunna bli ett problem i exempelvis Grindavík om utbrottet skulle ske just vid Fagradalsfjall.

I dagsläget är det inte möjligt att bedöma sannolikheten i olika scenarier - som att jordskalvssvärmen ebbar ut, att ett ännu större jordskalv inträffar eller att magmarörelserna upphör utan att leda fram till något utbrott - men en sådan prognos kan möjligen göras med större precision längre fram i veckan med hjälp av nya data.

Víkurfréttir installerade i går en webbkamera i Keflavík riktad mot Keilir och det område där jordskalvssvärmen äger rum. Om jordskalven skulle föregå ett utbrott ska kameran i direktsändning kunna fånga ögonblicket när det börjar.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.