lördag 13 mars 2021

Majoritet islänningar har känt senaste veckornas jordskalv

En majoritet av islänningarna har tydligt känt av de senaste veckornas jordskalv på Reykjanes. Och det är framför allt på Suðurnes och i Reykjavíkområdet som invånarna har upplevt skalven. Men det är bara en av åtta som är orolig. Betydligt fler har däremot försökt säkra hemmet mot stora skalv. Det visar en mätning utförd av Gallup.

Även under fredagen inträffade över 2 000 skalv på Reykjanes. Hittills finns det inget som tyder på att den pågående jordskalvssvärmen skulle vara på väg att ebba ut. Under natten mot lördagen fortsatte skalven med samma intensitet. Majoriteten av skalven sker nära Fagradalsfjall utanför Grindavík.

Fredagens största skalv skedde klockan 7.43 och uppmättes till 5,0. Nattens största skalv hade en magnitud på 4,5 och inträffade 1.34. Bägge skalven var tillräckligt kraftiga för att kännas till Borgarnes i norr och Fljótshlíð i öster.

Hela 85 procent av islänningarna svarar enligt Gallup att de har upplevt jordskalv de senaste veckorna. Och det är 13 procent som säger att de har känt av skalv i mycket stor omfattning och 39 procent i ganska stor omfattning.

Upplevelserna är starkt kopplade till bostadsorten och närheten till Reykjanes. På Suðurnes - som är den region Reykjanes tillhör - är det 88 procent som uppger att de har känt av skalven i stor utsträckning. Och ingen säger att de inte har upplevt några skalv. I huvudstadsregionen svarar 63 procent att de har känt av dem mycket.

I Norðurland eystra och Austurland - som är regionerna längst bort från Reykjanes - är det ytterst få som har känt av jordskalvssvärmen.

Jordskalven har skapat mycket kännbar oro hos 12 procent av islänningarna. På Suðurnes är 22 procent mycket oroliga, i Vesturland 18 procent och i huvudstadsregionen 13 procent. I övriga landet är det ingen som bekymrar sig mycket för den seismiska aktiviteten. Det är också personer som själva har upplevt skalv som är mest oroliga.

Men en majoritet av islänningarna har ändå vidtagit åtgärder på grund av skalven. Hela 49 procent svarar att de på något sätt har försökt skydda föremål i bostaden medan 28 procent säger att de har satt sig in i hur de ska reagera vid skalv. Bara 3 procent har förberett en evakuering genom att packa ihop förnödenheter och annan utrustning.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.