måndag 1 mars 2021

Över 10 000 jordskalv på fem dagar på sydvästra Island

Över 10 000 jordskalv har skakat sydvästra Island sedan i onsdags. Strax efter midnatt inträffade ett skalv med en magnitud på 4,9. Det kändes tydligt i bland annat Grindavík, Keflavík och Reykjavík. Den jordskalvssvärm som nu pågår är den mest omfattande i regionen sedan 1933. Men det finns inga tecken på något samband med nära förestående vulkanisk aktivitet.

Den jordskalvssvärm som började i närheten av Fagradalsfjall på Reykjanes i onsdags förmiddag var mycket intensiv även under helgen. Det största skalvet under söndagen inträffade klockan 00.19. Det uppmättes till 4,7 och kändes i huvudstadsregionen samt i bland annat Grindavík och Keflavík på Reykjanes.

Ett lika kraftigt skalv skedde klockan 19.01. Även det kändes tydligt i Reykjavík med omnejd och så långt som till Borgarnes i norr och Hvolsvöllur i öster.

Ytterligare fyra jordskalv under söndagen hade en magnitud på minst 4. Också dessa var tillräckligt stora för att de skulle kännas på flera mils avstånd.

Klockan 1.31 i natt inträffade ett skalv som uppmättes till 4,9. Det skalvet var det största sedan i onsdags. Jordskalvet kändes i stora delar av sydvästra Island.

Hittills har över 10 000 jordskalv registrerats under den pågående serien. Så omfattande har inte den seismiska aktiviteten varit på Reykjanes sedan 1933.

Veðurstofa Íslands skissar på två tänkbara scenarier. Det ena är att aktiviteten gradvis ebbar ut genom att skalven blir glesare och svagare. Det andra är att den fortsätter och leder fram till fler jätteskalv med en magnitud på upp till 6,5.

Det största skalvet under den pågående serien uppmättes till 5,7. Den orsakade inga större materiella skador. Det skulle troligen inte heller ett skalv på 6,5 göra. Historiskt sett har byggnader på Island visat sig vara tillräckligt stabilt konstruerade för att de ska kunna stå emot kraftiga skalv.

Det finns inga tecken på att jordskalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. Hittills har de inte åtföljts av några magmarörelser eller någon landhöjning som skulle kunna kopplas till magma som närmar sig jordskorpan.

Det kan dock inte uteslutas att mindre magmarörelser sker på större djup. Om det inte rör sig om några större mängder som är i rörelse skulle de sakta kunna röra sig uppåt från ett djup av åtta till tio kilometer. Vid fem till sex kilometers djup brukar magmarörelser leda till sådan expansion att de blir synliga på ytan.

I veckan kommer Veðurstofa Íslands installera ny gps-utrustning vid Fagradalsfjall. Syftet är just att med större precision kunna kartlägga landhöjning och andra rörelser.

Även om aktiviteten skulle leda fram till ett vulkanutbrott är det få experter som befarar några allvarliga konsekvenser. Sett till jordskalven skulle utbrottets centrum vara långt från bebyggelse. Det skulle knappast bli nödvändigt att evakuera huvudstadsregionen eller städerna på Reykjanes. Lava skulle dock kunna nå fram till flera större vägar.

Historiskt sett har utbrotten på Reykjanes varit mindre lavaeruptioner. Inga vulkanutbrott har ägt rum på halvön sedan 1200-talet. Reykjanes bildades av vulkanutbrott för omkring 12 000 år sedan.

Blå lagunen ligger nära det område där majoriteten av skalven inträffar. Efter onsdagens stora skalv beslutade företaget att alla anställda skulle lämna lokalerna av säkerhetsskäl. Blå lagunen höll även stängt under helgen på grund av jordskalven. Badet öppnade på nytt den 13 februari efter att ha tvingats hålla stängt i fyra månader i enlighet med coronarestriktionerna.

I Grindavík har invånarna blivit vana vid jordskalv. Här har den seismiska aktiviteten periodvis varit omfattande ända sedan december 2019. Den nu pågående jordskalvssvärmen är en fortsättning på den aktiviteten.

Ólöf Daðey Pétursdóttirs familj i Grindavík har därför hittat på jordskalvsbingo. För att kunna pricka av rutorna på brickan krävs enligt RÚV exempelvis ha upplevt ett skalv på toaletten eller i badet.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.