tisdag 13 april 2021

Dagens citat

"Jag arbetar inte med patienter så jag väntar. ... Jag har uppmanat sjukvårdspersonal utanför institutionerna som inte arbetar med patienter att vänta tills det är deras tur och jag följer mina egna rekommendationer. Jag väntar bara tills det blir dags för mig enligt min ålder och det är inte helt klart när det blir."

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason i Vísir om att han avböjde den vaccinering mot coronaviruset som erbjudits alla sjukvårdsanställda eftersom han inte arbetar inom vården.