måndag 5 april 2021

Dagens citat

"Jag vill främst bara få det på det klara om det här är förenligt med lagen eller inte. Det är det första. Jag ser inte att detta är i lagens anda. Jag ser inte att detta varken var välfärdsnämndens eller alltingets vilja då när de godkände denna lag och jag tycker att det har oerhört stor betydelse att en minister inte inför förordningar som inte är förenliga med lagen."

Halldóra Mogensen, alltingsledamot för Piratpartiet, säger i Vísir att hon tvivlar på att kravet på att inresande tillbringar tiden i karantän på särskilda karantänboenden är lagligt - läs mer här.