tisdag 20 april 2021

Dagens citat

"Isländsk turistnäring har upplevt ett hot av utländska turistbussars verksamhet här i landet. Det finns exempel på hur utländska turistbussföretag som har verksamhet här i landet med utländska bussar och utländska chaufförer kanske inte har tillräckliga kunskaper vad gäller säkerhet med flera. Sannolikt är också att lönevillkor och anställdas andra rättigheter är annorlunda än här i landet. Därför kommer en omfattande verksamhet från parter med utländsk registrering skada inhemska företags konkurrenssituation."

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson skriver på Facebook om varför han vill införa en ny lag som innebär att turistbussar registrerade utomlands bara får användas i yrkestrafik tio dagar i månaden.