lördag 3 april 2021

Dagens citat

"Jag ifrågasätter - vilket många andra jurister också har påpekat - att detta håller för närmare granskning och skulle vilja få domstolarna till att se över de regler och det lagutrymme som finns för dessa regeringsbeslut och se om de håller för granskning. ... Jag anser att individens personliga frihet begränsas ganska avsevärt med dessa åtgärder."

Advokaten Ómar R. Valdimarsson säger i Morgunblaðið att han anser att kravet på att inresande tillbringar fem dygn på särskilda karantänboenden strider mot grundlagen - läs mer här.