torsdag 29 april 2021

Familj bosätter sig i isländsk fjord som varit öde i 119 år

Kjálkafjörður i Västfjordarna övergavs 1901. Men nu har en familj byggt nytt i den tidigare ödefjorden. För de tre barnen i familjen väntar så småningom långa resor till skolan. De kommer att köras till Þingeyri - en resa på femton mil tur och retur varje dag. De hoppas dock att kommunen Vesturbyggð ska öppna den nedlagda skolan i Birkimelur.

Den som färdas i södra Västfjordarna vet att det är långt mellan gårdarna. Husen är många men nästan alltid övergivna. I bästa fall används de som sommarbostäder. Efter att ha passerat Djúpidalur i öster har det länge varit sju fjordar i följd som varit helt öde under stora delar av året.

En av dessa ödefjordar var Kjálkafjörður. Den har varit övergiven sedan 1901. Men förra året började en familj i Borgarnes bygga nytt i Kjálkafjörður. Nu har de flyttat in - och gårdsnamnet är Auðnar, som påminner om auðn, 'ödemark'.

Símon Kristinn Þorkelsson och Rán Bjarnadóttir har byggt huset själva. Han säger till Vísir att landsbygden lockade dem - inte minst eftersom hon har rötter från grannfjorden. Och han tycker inte att det är särskilt märkvärdigt att ha bosatt sig på en plats som varit obebodd i 119 år:
"Nej, det finns gott om plats här. Då behöver man inte tänka på det."
Valgerður Ingvadóttir är fiskare bosatt på Auðshagi är några kilometer längre bort. Hon säger till Vísir att hon är mycket glad över att hon nu har blivit granne med dottern, maken och barnbarnen. Men hon är alltjämt förvånad över familjens beslut att flytta till en så glesbefolkad del av Västfjordarna:
"Man är helt enkelt förundrad över det. Men det är naturligtvis helt fantastiskt."
Men barnen på Auðnar kommer att få åka långt varje dag. Två av dem - som är två och sex år - är i förskoleåldern. För fyra år sedan stängde kommunen Vesturbyggð skolan i Birkimelur. Valgerður Ingvadóttir säger till Vísir att hon hoppas att kommunen nu ska öppna skolan på nytt:
"Det lovades att den skulle öppnas när det fanns tillfälle. Nu finns det tolv barn i trakten - tre i skolåldern och de andra ända ner till några dagar gammalt. Och det görs ingenting."
Från Auðnar till Birkimelur är avståndet 38 kilometer. Vesturbyggð erbjuder skolskjuts till skolan i Patreksfjörður 78 kilometer bort. Men familjen kommer i stället att köra barnen till Þingeyri i grannkommunen Ísafjarðarbær 74 kilometer bort. Det tar en timme i varje riktning - jämfört med omkring en och en halv till Patreksfjörður.

Skälet är den nya tunneln Dýrafjarðargöng. Trots att vägen är något längre gör tunneln att den känns säkrare. Vägen till Patreksfjörður går över hedar där lavinfaran är stor. Símon Kristinn Þorkelsson säger till Vísir att han ser fram emot en ny sträckning över Dynjandisheiði. Då kommer restiden till Þingeyri att krympa ytterligare:
"Så håller de på att jobba med göra Dynjandisheiði till en riktig väg. Och den ska nu vara öppen hela vintern eller fem dagar i veckan."
Här kan du läsa mer om skolan i Birkimelur.