onsdag 14 april 2021

Fyra nya kratrar i vulkanutbrottet i Geldingadalir


En 100 meter lång spricka öppnade sig i marken i går morse. Fyra nya kratrar började pumpa upp lava från ett djup på 17 till 20 kilometer. Trots att vulkanutbrottet i Geldingadalir fortsätter att bilda nya sprickor och kratrar är lavaflödet alltjämt litet men stabilt. De senaste dagarna har flödet varit omkring 5 kubikmeter i sekunden.

Klockan 8.35 i går öppnade sig en ny spricka i Geldingadalir. Lava började strömma ur en ny krater - och vid 8.50 öppnade sig ännu en krater. Ytterligare två kratrar bildades inom loppet av några få minuter. De fyra kratrarna var alla förbundna genom en 100 meter lång spricka.

Forskare befann sig i området när den nya sprickan öppnade sig. När de samlade lava från den första kratern bildades nästa.

Trots att nya sprickor skapas längs den magmagång som sträcker sig från Nátthagi i söder till Keilir i norr är utbrottets intensitet stabil. De senaste dagarna har det sammanlagda lavaflödet enligt Jarðvísindastofnun legat på omkring fem kubikmeter i sekunden.

Mängden lava har tillfälligt ökat när nya kratrar bildats. Därefter har det sjunkit tillbaka till samma totala nivå som vid utbrottets början.

Samma mönster finns för produktionen av giftiga vulkangaser. Utsläppen av vätefluorid, svaveldioxid och koldioxid har ökat när nya sprickor öppnat sig. Därefter har de sjunkit tillbaka.

Utbrottet har nu producerat omkring 10,3 miljoner kubikmeter lava.

Lavatäcket i Geldingadalir och Meradalir brer inte längre ut sig särskilt mycket. I stället växer det främst på höjden. I Meradalir är det som mest ungefär femton meter högt. Ytan uppgår till 0,75 kvadratkilometer - vilket motsvarar en hundradel av det senaste utbrottet på Island när Bárðarbunga erupterade vid Holuhraun för drygt sex år sedan.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.