fredag 30 april 2021

Investerare vill köpa platsen för vulkanutbrottet på Island

Fastigheten Hraun utanför Grindavík har plötsligt blivit intressant för investerare. De senaste veckorna har markägarna fått en rad förfrågningar från kapitalstarka personer. Sigurður Guðjón Gíslason, som representerar ägarna, säger i Morgunblaðið att spekulanterna inte vill berätta om sina planer. Men han tror att de vill göra utbrottet till en turistattraktion för att tjäna pengar.

I dag har vulkanutbrottet i Geldingadalir pågått i sex veckor. Hittills finns det inget som tyder på att det skulle vara på väg att upphöra. Lavaflödet fortsätter att vara litet men stabilt. Sedan utbrottets början har det genomsnittliga flödet varit 5,6 kubikmeter i sekunden.

Lavan i Geldingadalir är enligt Veðurstofa Íslands i genomsnitt 16 meter tjock. Lavafältet sträcker sig över 1,13 kvadratkilometer och mängden lava uppgår till 18,4 miljoner kubikmeter.

De senaste dagarna har aktiviteten varit oförändrad. Klockan 4.57 i onsdags inträffade ett jordskalv med en magnitud på 3,2. Det var det största skalvet i området på en vecka. Skalvet hade sitt epicentrum nära Keilir och skedde i anslutning till den underjordiska magmagång som bildades innan utbrottet började.

Sedan Ferðamálastofa den 24 mars började räkna antalet besökare till Geldingadalir har drygt 58 000 personer gått leden mot utbrottet. Det verkliga antalet är dock förmodligen betydligt större eftersom många har valt andra leder där det inte finns några räkneverk.

Forskare har tidigare sagt att utbrottet kan bli mycket långvarigt eftersom magman verkar komma direkt från jordens mantel. Den verkar närmast ha en direkt kanal upp till jordskorpan. Så länge som inte kanalen täpps till - exempelvis genom jordskalv - kan utbrottet fortsätta.

Det verkar också som att investerare tror att utbrottet kan pågå länge. Geldingadalir tillhör Hraun, en fastighet på omkring 60 kvadratkilometer öster om Grindavík. Sigurður Guðjón Gíslason är en av de 24 personer som är delägare i fastigheten. Han säger i Morgunblaðið att de under de senaste veckorna fått en rad förfrågningar om att sälja Hraun:
"Förfrågningarna har kommit genom mäklare och från islänningar som håller korten tätt och inte säger många ord om sina idéer. Men jag misstänker att vissa har större investerare i ryggen och att något väldigt stort är på gång."
Än så länge har de inte fått något bud på fastigheten som har fått dem att överväga att sälja. Sigurður Guðjón Gíslason säger i Morgunblaðið att de tidigare har fått en förfrågan en gång vart annat eller vart tredje år. Sedan utbrottet har det alltså blivit tätare mellan förfrågningarna:
"Nu tas det kontakt varje vecka eller till och med oftare. Då satsar människor uppenbart på att vulkanutbrottet kan pågå under lång tid och kan bli en turistattraktion på samma sätt som Blå lagunen."
De nuvarande fastighetsägarna har hittills inte visat något intresse för att försöka få betalt av besökare till Geldingadalir. Däremot har regeringen sagt att det kan bli aktuellt att ta ut avgifter för till exempel parkeringsplatser och toalettbesök.

Här kan du läsa mer om utbrottet i Geldingadalir.

Foto: Landhelgisgæslan