fredag 9 april 2021

Island slopar avgift för statlig coronakarantän

Island avskaffar i dag kravet på att resenärer från högriskområden sitter i karantän i statlig regi. Inresande som kan följa reglerna på egen hand får nu möjlighet att tillbringa de fem dagarna i hemmet. Samtidigt slopas avgiften för att bo på statliga karantänboenden. Besluten är en följd av att de senaste inresereglerna dömts ut som olagliga.

I måndags underkände Héraðsdómur Reykjavíkur en avgörande punkt i de inreseregler som infördes den 1 april. Domstolen fastslog att personer inte kunde tvingas till karantän i statlig regi om de kunde efterleva samma regler på egen hand.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son­ överklagade domarna till Landsréttur. Men domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Beslutet om att tvångskarantänen utgjorde olaga frihetsberövande kvarstod.

I dag införs nya inreseregler. Alla resenärer från högriskområden - vilket i dag är hela världen med Grönland som enda undantag - ska tillbringa fem dagar i karantän. De ska också testas för coronaviruset vid inresan och genomgå ett nytt test fem dagar senare. Det uppger hälsovårdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Men i de nya bestämmelserna är kravet på att de ska sitta i karantän på ett särskilt boende i statlig regi avskaffat. Samtidigt slopas också avgiften på 10 000 isländska kronor per person och natt.

Resenärer som på egen hand kan uppfylla kraven kan nu tillbringa de fem dagarna i karantän på en annan plats. Men de måste vara själva eller med personer från samma resesällskap. Om det finns andra människor i samma hushåll måste även dessa vara i karantän.

Om resenärer inte anses ha möjlighet att följa reglerna kan de tvingas att i stället tillbringa tiden på ett statligt karantänboende.

Personer som har giltiga intyg på att de har genomgått sjukdomen covid-19 eller har vaccinerats mot coronaviruset är undantagna från kravet på karantän. De testas vid ett tillfälle vid inresan. Om provsvaret är negativt får de röra sig fritt på Island.

Beslutet har fattats av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Hon har öppnat för att ändra smittskyddslagen för att kunna tvinga personer till statliga karantänboenden. Så länge som det inte är möjligt ändras i stället regelverket på ett sätt som hon anser ligger inom lagens ramar.

Þórólfur Guðna­son skrev inför beslutet att smitta som spreds av resenärer som slarvade med reglerna för karantän var ett av de största smitthoten. I dagsläget är det för få islänningar som har vaccinerats mot coronaviruset för att kunna förhindra omfattande smittspridning.

I onsdags upptäcktes fem fall av coronasmitta i Mýrdalshreppur. Det rörde sig om en mutation av viruset som tidigare inte påträffats på Island. Källan visade sig vara en person som nyligen rest in från utlandet. Resenären hade redan varit sjuk i covid-19 och behövde därför inte vara i karantän. Men personen visade sig alltså vara smittad på nytt.

Ytterligare fyra personer smittades. Tre av dem var anställda på turismföretaget Mountaineers of Iceland. Fyra av de totalt fem smittade var bosatta på landsbygden och hade haft få kontakter med andra personer. Den femte var bosatt i centralorten Vík í Mýrdal.

Hittills verkar det dock röra sig om en begränsad gruppsmitta. Inga nya fall rapporterades i kommunen i går.

Nu är det totalt 110 smittade som hålls i isolering. Dessutom är 101 personer i karantän och 1 125 personer i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.