fredag 16 april 2021

Isländskt vulkanutbrott kan sluta i kratern där det började

Vulkanutbrottet i Geldingadalir ser sakta ut att vara på väg att koncentreras till de ursprungliga kratrarna. Magman har en lättare väg upp till ytan där i stället för i de nyare kratrarna som bildats på sluttningarna mellan Geldingadalir och Meradalir. Det är därför troligt att utbrottet börjar på samma plats som det slutade. Aktiviteten är dock alltjämt stabil.

I dag går vulkanutbrottet i Geldingadalir in på sin fjärde vecka. Aktiviteten förändras hela tiden med nya sprickor och omfördelning av magmaflödet - men mängden magma som når ytan är stabil. Den ligger fortfarande på omkring fem kubikmeter i sekunden.

Utbrottet pågick i går i åtta kratrar. När nya kratrar bildats på hög höjd mellan Geldingadalir och Meradalir har aktiviteten inledningsvis varit kraftig. Efter några dagar minskar den dock och flyttar sig i stället till de ursprungliga kratrarna.

Skälet är att magman har en lättare väg upp till ytan i Geldingadalir. Kratrarna på hög höjd kräver mer energi - och därför är det på sikt troligt att aktiviteten koncentreras till Geldingadalir. Mest sannolikt är att utbrottet pågår längst i den lägst belägna kratern i dalen.

Jordskalven i området fortsätter att vara glesa och svaga. Den seismiska aktiviteten är koncentrerad till området vid Keilir och Litli-Hrútur. Det är också där den underjordiska magmagångens norra ände finns. Inget tyder i dagsläget på att den skulle vara på väg att utvidga sig.

Nu håller delar av Geldingadalir på att fyllas av lava. Troligt är att den börjar flöda över sluttningarna i dalens sydöstra sida. Den kommer därefter förmodligen att strömma mot Nátthagi.

Nya sprickor och kratrar har bildats så gott som utan förvarning. Räddningstjänstens vetenskapliga råd anser enligt ett pressmeddelande att det inte går att förutsäga utvecklingen. Förändringarna i form av exempelvis landsänkning är på kort sikt så små att de knappast går att mäta med säkerhet.

I torsdags eftermiddag började lava rinna över en av de leder som besökare har använt för att komma till utbrottet vid Fagradalsfjall.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Foto: Björn Oddsson/Almannavarnir