måndag 19 april 2021

Kina svartlistar islänning som kritiserar regimens förtryck

Kina svartlistar juristen Jónas Haraldsson. I en rad artiklar i Morgunblaðið har han bland annat kritiserat diktaturens förföljelser av uigurer och spridningen av desinformation om coronavirusets ursprung. Svartlistningen innebär att Jónas Haraldsson inte kan resa in i Kina. Islands regering har protesterat mot Kinas agerande.

Även på Island har den kinesiska ambassaden blivit allt mer aktiv i samhällsdebatten. Islänningar som kritiserar diktaturens systematiska förtryck av minoriteter och kränkningar av mänskliga rättigheter utmålas ständigt som statsfiender som vill förstöra relationerna mellan Island och Kina.

Nu går Kina ett steg längre. Juristen Jónas Haraldsson har nu svartlistats av kinesiska myndigheter. Bannlysningen innebär bland annat att han inte får resa in i landet och att eventuella tillgångar i landet blir frysta.

Regeringen har protesterat mot beslutet. Gunnar Snorri Gunnarsson, Islands ambassadör i Peking, har enligt Morgunblaðið vänt sig till Kinas utrikesdepartement med kritik mot svartlistningen. Jin Zhijian, Kinas ambassadör i Reykjavík, har också kallats till utrikesdepartementet och fått beskedet att agerandet är oacceptabelt.

Jónas Haraldsson är den första islänningen som svartlistas av Kina. I ett uttalande från den kinesiska ambassaden sätts beslutet i sammanhang med Islands stöd till EU:s sanktioner mot Kina. Situationen i Xinjiang - där uigurer hålls fångna i läger - beskrivs som en intern angelägenhet.

Kritik mot förföljelserna sägs utgöra ett brott mot internationell rätt som negativt påverkar relationerna mellan länderna. Den anses dessutom vara ett angrepp mot Kinas suveränitet.

I en rad tidningsartiklar har Jónas Haraldsson kritiserat kinesiska myndigheter. Han har bland annat uppmärksammat situationen i Xinjiang och regimens systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Han har även anklagat Kina för att sprida desinformation om coronaviruset genom att hävda att ursprunget inte kan spåras till Kina.

Dessutom har han i Morgunblaðið hävdat att ambassaden vansköter en fastighet i Reykjavík. Det rör sig om ett hus på Víðimelur som tidigare inhyste ambassaden. Efter att den flyttat fick trädgården växa vilt och huset blev ett tillhåll för bland annat katter som kunde smita in genom de krossade fönsterrutorna.

Jónas Haraldsson säger i Morgunblaðið att han inte är bekymrad över svartlistningen. Han har inga planerade resor till Kina och heller inga tillgångar i landet:
"Jag är den enda islänningen som kineserna tycker att det är värt att spotta på. Jag är naturligtvis stolt över det."
Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson säger till RÚV att Island har protesterat mot Kinas beslut. Han beskriver det som helt oacceptabelt att en person bestraffas för att ha nyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet:
"Här handlar det helt enkelt om att en isländsk medborgare använder sig av en frihet som vi anser är självklar, och det är yttrandefriheten. Och att sätta upp honom på en sådan lista för att göra det är fullkomligt oacceptabelt."
Kinaexperten Helgi Steinar Gunnlaugsson säger till Vísir att det är "en ynkedom" av den kinesiska staten att vända sig mot en enskild medborgare. Svartlistningen är i själva verket en protest mot EU:s sanktioner mot Kina - och som Island har ställt sig bakom. Han beskriver tonen i ambassadens uttalande som "passiv-aggressiv":
"Om den kinesiska regeringens förbittring riktas mot isländska regeringen för att delta i sanktioner så borde det vara isländska regeringen - som kan försvara sig på ett politiskt plan - som får ta på sig smällen och inte någon jurist nere på stan som i praktiken inte gjort något annat än att skriva några krönikor."
Även Sigríður Á. Andersen, alltingsledamot för Självständighetspartiet och ordförande i alltingets utrikesnämnd, anser att det är anmärkningsvärt att Kina på det här sättet bestraffar en privatperson. Hon säger till Vísir att agerandet illustrerar hur den kommunistiska enpartistaten fungerar:
"Vilket naturligtvis kanske bara är i linje med kinesernas fullkomlig brist på förståelse för rättsstaten i allmänhet och alla de grundläggande rättigheter som finns i en rättsstat som yttrandefrihet och allmänna mänskliga rättigheter."
En som möjligen har en avvikande åsikt är Jónína Bjartmarz, tidigare minister och alltingsledamot för Framstegspartiet som numera är ordförande för Íslensk-kinverska viðskiptaráðið, som verkar för ökad handel och utbyte mellan Island och Kina.

Hon skriver i Morgunblaðið att bilden av Kina i väst präglas av fördomar och propaganda. I själva verket hävdar hon att uigurer ofta får positiv särbehandling av myndigheterna. Dessutom påpekar Jónína Bjartmarz att hon inte har låtit sig hjärntvättas av den kinesiska staten.

Ambassaden i Reykjavík har trots förfrågningar från en rad isländska medier inte lämnat några kommentarer utöver det uttalande som publicerats på hemsidan.

Här kan du läsa mer om Island och Kina.